Къралны башчысы

Толтуруучу власть
кёр  сюз  тюр.

Къралны башчысы — къралны ичинде эмда халкъла арасы илишкиледе къралын келечилик этер хакъы болгъан адамды.

Кесини шекили бла къралны башчысы энчи неда орта халда болургъа болады, биринчиде башчы бир адам болады, экинчиде келечилик властны органы болады.

Къралланы башчылары (кърал оноуну формасына кёре)

тюзет
Википедияда бу теманы юсюнден энчи статья барды: Кърал оноуну формасы.

Монархия

тюзет

Монархияда къралны башчысы — монархды.

Республика

тюзет

Президент республикада неда джарым президент республикада къралны башчысы — президентди.

Бир къауум къраллада (сёз ючюн, Американы Бирлешген Штатлары) президент, келечилик функциялары болгъан толтуруучу властны башчысыды, башхалада (сёз ючюн, Германия) президент, толтуруучу властны бир кесек хакъларына эмда келечилик хакълагъа иеди. Экисинде да конституция, президентни къралны башчысы деб белгилемейди, республикада къралны башчысы халкъды, ол къралны оноуун джюрютюуде бир къауум функциясын, чекленнген болджалгъа президентге береди.

   Бу, политиканы юсюнден тамамланмагъан статьяды. Сиз болушургъа боллукъсуз проектге, тюзетиб эм информация къошуб бу статьягъа.