Европаны Кенгеши
Council of Europe map.png
██ Он къурагъан член ██ сонградан къошулгъанла ██ Пароламент меджилисинде сынамчы къралла ██ Министрле комитетинде сынамчы къралла ██ официал кандидат
Аралыгъы Страсбург, Франция
Членлик 47 Европачы кърал
5 сынмачы (Кенгеш)
3 сынамчы (Ассамблея)
Къуралыуу Лондон кесамат
5-чи май 1949
Веб-сайты http://www.coe.int/

Европаны Кенгеши (ингил. Council of Europe; фр. Conseil de l'Europe) 1949 джылда Европаны кенглигинде адам хакъланы, демократия эм законлукъну башлыгъын къорур ючюн къуралгъан, правительствола арасы къуралышды. Европа Бирликден башха организацияды. Европа Инсан Хакъларыны Сюдю Европаны Кенгешине байланыбды. Европаны Кенгешине Беларусь, Ватикан эмда Къазахстан тышында бютеу Европа кърал киреди. Европа Бирлик бла Европаны Кенгешини бир-бирине къатышыдрыуну баш чуруму эки къуралыш да бир байракъны хайырландырыуду. Бу байракъ Европаны Кенгешини байрагъы саналады, Европа Бирлик бу байракъны эркинлик бла хайырланады.

КъуралыууТюрлендир

1949 джылны 5-чи майында 10 кърал — Бельгия, Дания, Италия, Люксембург, Нидерландла, Норвегия, Швеция эмда Уллу Британия — аралыгъы Старсбургну сайлаб Европаны Кенгешини къурауну юсюнден ангылашыугъа къол салгъандыла. Бусагъатда бу организацияда 47 кърал барды. Кенгешми ишлеу сфералары адам хакъла, медия, саулукъ сакълау, окъуу, культура, спорт, табигъат эмда аны кибик адам джашауну областларыдыла.

Къатышхан сферасыТюрлендир

Къуралыш Европа Бирлик бла бир байламы да болмагъан организацияды. Алай а бусагъатда Европа Бирлик Европаны Кенгешини байрагъын хайырланыб къоймай, терен ишбирлик да бардырадыла. Кёб къралда Европа Бирлик бла Европаны Кенгеши ортакъ проектлени бардырадыла. Европаны Кенгеши бла Европа Бирликни Министрле Кенгешини бир-бири бла къатышдырыргъа джарамайды. Кенгешни бюджети кирген къралланы адам саны эмда адам башына хайырына кёре саналгъан взносладан къуралады. 2002 джылда бюджети 169 миллион евро чакълы бир болгъанды. Кенгешни официал тиллдери ингилиз. эм француз тилледиле. Кенгешни Секретариятына башчы беш джылда бир кере сайланады, бусагъатда башчылыкъ Торбьорн Ягланд этеди.

Къошулгъан къраллаТюрлендир

Аллындан 10 кърал къурагъанды:

 Бельгия
 Уллу Британия
 Дания
 Франция
 Нидерландла
 Ирландия
 Швеция
 Италия
 Люксембург
 Норвегия

Къошулгъан заманына кёре къралла:

 
Европаны Кенгешине кирген къралла
  Тюркa 9-чу август 1949
  Грецияa 9-чу август 1949
  Исландия 7-чи март 1950
  Германияb 13-чю июль 1950
  Австрия 16-чы апрель 1956
  Кипр 24-чю май 1961
  Швейцария 6-чы май 1963
  Мальта 29-чу апрель 1965
  Португалия 22-чи сентябрь 1976
  Испания 24-чю ноябрь 1977
  Лихтенштейн 23-чю октябрь 1978
  Сан-Марино 16-чы ноябрь 1988
  Финляндия 5-чи май 1989
  Маджар 6-чы ноябрь 1990
  Польша 26-чы ноябрь 1991
  Болгария 7-чи май 1992
  Эстония 14-чю май 1993
  Литва 14-чю май 1993
  Словакия 14-чю май 1993
  Чехия 30-чу июнь 1993
  Словакия 30-чу июнь 1993
  Румыния 7-чи октябрь 1993
  Андорра 10-чу октябрь 1994
  Латвия 10-чу февраль 1995
  Албания 13-чю июль 1995
  Молдавия 13-чю июль 1995
  Шимал Македонияc 9-чу ноябрь 1995
  Украина 9-чу ноябрь 1995
  Россия 28-чу февраль 1996
  Хорватия 6-чы ноябрь 1996
  Гюрджю 27-чи апрель 1999
  Азербайджан 25-чи январь 2001
  Армения 25-чи январь 2001
  Босния эм Герцеговина 24-чю апрель 2002
  Сербияd 3-чю апрель 2003
  Монако 5-чи октябрь 2004
  Черногория 11-чи май 2007


a Европаны Кенгешини тамалын салгъан къралгъа саналады.
b 1950 джыл Кюнбатыш Германия бла Франция оккупациясындагъы Саарлан да ортакъ членле болгъандыла. 1951 джыл Кюнбатыш Германия толу член болгъанындан сора, Саарланд 1955 джылда бардырылгъан референдумдан сора, 1956 ортакъ членликден чыкъды. Совет оккупация зонадагъы ГДР бу Кенгешге чырт кирмгенеди. 1990 джыл Германияны бирлешгенинден сора кюнчыгъышдагъы беш штат Германияны Федератив Республикасына кирдиле эмда Кенгешге къошулгъан саналдыла.
c «Алгъынгы Югослав Республика Македония» ат бла къошулдгъанды (кавычкаланы ичинде).[1] Къралланы асламысы конституцияда джюртген аты бла таныйды.
d Аллында Сербия-Черногория болуб къошулгъанды.

Европаны Кенгешине кандидат къралла:

  Беларусь

Европаны Кенгешини Министрлерини Комитетинде сынамчы статсну джрютген къралла:

  Ватикан 7-чи март 1970
  АБШ 10-чу январь 1996
  Япония 20-чы ноябрь 1996
  Мексика 1-чи декабрь 1999

Европаны Кенгешини Парламент Меджлисинде сынамчы статусну джрютген къралла:

  Израиль 2-чи декабрь 1957
  Канада 28-чи май 1997
  Мексика 4-чю ноябрь 1999

Къошулаллыкъ алай а алкъын баш уруу этмеген къралла:

  Къазахстан
  Ватикан

БелгилеТюрлендир