Баш менюну ач
Европа Бирлик 2007 джылны январына. Кёк бетли къралла — членлери, джашил бетлиле (Хорватия, Македония эм Туркия) — кандидатла
Европа Бирлик дунияда

Европа Бирлик — Маастрихт кесаматха къол салгъан, Европаны 28 къралыны биригиуюдю. Европа Бирлик — уникал халкъла арасы къуралышды: ол халкъла арасы организацияны эм къралны белгилерине иеди, алай а аладан бири да тюйюлдю.

Европа Бирликни къралларыТюрлендир

Башха статьялаТюрлендир

   Бу, тамамланмагъан статьяды. Сиз болушургъа боллукъсуз проектге, тюзетиб эм информация къошуб бу статьягъа.