Окъуу — Билим, усталыкъ алыуда неда аны игилеуде адамланы нюзюрлю юрениу ишлеулериди.

Сабий садда класс, Афганистан.
Башланнган школ, Мексика.

Кенг магъанада, окъуу — «...адамны акъылыны, халисини неда физика мадарларыны къуралыууну процесси неда продуктуду. Техника джаны бла окъуу — маданият байлыкъны — джыйылгъан билимлени, усталыкъланы школланы, колледжелени, университетлени эмда башха институтланы кючю бла бир тёлюден бир тёлюге нюзюрлю бериуню процессиди»[1].

Тюз джашауда окъуу деб устаз сохтаны юретиуге айтадыла. Бу окъургъа, джазаргъа, санаргъа юретиугеда айтылыргъа боллукъду. Неда андан терен илмулагъа юретиугеда айтыргъа боллукъду.

БелгилеТюрлендир

  1. George F. Kneller. Introduction to the Philosophy of Education. New York: John Wiley and Sons, 1971. P. 20—21