Табигъат — материал дуния, илмуну эм баш тинтиу объектиди. Халкъ ичинде, тёгерегибизде, адам къолу бла джаратылмагъан хар неге да табигъат дейдиле. Таигъат 2 тюрлюге юлешинеди: джансыз эм джанлы.

Табигъат

Джансыз табигъатТюрлендир

Джансыз табигъатны энергиясы болгъан зат бла физика поледен къуралады. Талай дараджадан къуралгъанды: элементар кесекчикле, атомла, химия элементле, кёк санла, джулдузла, галактика эмда Алам. Зат агрегат болумну тёрт тюрлюсюню биринде болады (сёз ючюн, газ, суусун, къаты сан, плазма). Джансыз табигъатны айныуу Джанлы табигъатны джаратылыууна себеб болгъанды.

Джанлы табигъатТюрлендир

Джанлы табигъат — бютеу организмлени биригиуюдю. Илмуда 7 патчахлыкъгъа юлешинеди: вирусла, бактерияла, джууала, ёсюмлюкле эмда джаныуарла. Джанлы организмле биосфераны къурагъан экосистемалада джашайдыла. Джанлы табигъатны айныуу адам улуну джаратылыууна себеб болгъандыла.

ДжибериулеТюрлендир

ЛитератураТюрлендир

  • Масштабная гармония Вселенной, Сухонос С.И., Москва, София, 2000 г.


   Викигёзенде (Wikimedia Commons'да) бу категориягъа келишген медиа-файлла табарыкъсыз: Табигъат.