Википедияны сайланнган суратларыны айлагъа кёре архиви

2009: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2010: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2011: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2012: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2013: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2014: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2015: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2016: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2017: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2010-10-1 Сурат · Джазыу

2010-10-2 Сурат · Джазыу

2010-10-3 Сурат · Джазыу

VSE пассажир экспресс, Япония
VSE пассажир экспресс, Япония

2010-10-4 Сурат · Джазыу

Сыйлы Пётрну клисасында (Женева, Швейцария) Маккавейлени капелласыны башы
Сыйлы Пётрну клисасында (Женева, Швейцария) Маккавейлени капелласыны башы

2010-10-5 Сурат · Джазыу

От-Севересс ёзен бла тёгерегиндеги таула (Вальгодемар, Огъары Альпла, Франция)
От-Севересс ёзен бла тёгерегиндеги таула (Вальгодемар, Огъары Альпла, Франция)

2010-10-6 Сурат · Джазыу

Къалау булут
Къалау булут

2010-10-7 Сурат · Джазыу

2010-10-8 Сурат · Джазыу

Массачусетс технологиялыкъ институтну кампусуну Онунчу корпусу бла Уллу куполу (Кембридж, АБШ)
Массачусетс технологиялыкъ институтну кампусуну Онунчу корпусу бла Уллу куполу (Кембридж, АБШ)

2010-10-9 Сурат · Джазыу

2010-10-10 Сурат · Джазыу

Нарбонна шахарны кафедрал клисасы (Франция)
Нарбонна шахарны кафедрал клисасы (Франция)

2010-10-11 Сурат · Джазыу

Ослода (Норвегия) патчах къала
Ослода (Норвегия) патчах къала

2010-10-12 Сурат · Джазыу

2010-10-13 Сурат · Джазыу

Балий терек (лат. Prunus)
Балий терек (лат. Prunus)

2010-10-14 Сурат · Джазыу

Йокульсаарлон буз лагунаны къатындагъы джагъада буз гыйы, Исландия
Йокульсаарлон буз лагунаны къатындагъы джагъада буз гыйы, Исландия

2010-10-15 Сурат · Джазыу

2010-10-16 Сурат · Джазыу

Хельсинкини къатында Суоменлинна деген тенгиз къала, Финляндия
Хельсинкини къатында Суоменлинна деген тенгиз къала, Финляндия

2010-10-17 Сурат · Джазыу

2010-10-18 Сурат · Джазыу

Байкал кёлню немец тилде картасы
Байкал кёлню немец тилде картасы

2010-10-19 Сурат · Джазыу

Энергияны дугасы, плазмалы лампаны аралыкъ электроду
Энергияны дугасы, плазмалы лампаны аралыкъ электроду

2010-10-20 Сурат · Джазыу

Кебдирилген кофе
Кебдирилген кофе

2010-10-21 Сурат · Джазыу

Элунда элден узакъ болмагъан Спиналонга айрымкан. Греция, Крит
Элунда элден узакъ болмагъан Спиналонга айрымкан. Греция, Крит

2010-10-22 Сурат · Джазыу

2010-10-23 Сурат · Джазыу

Лайла тёппе (Гондогоро чыран, Гималайла, Пакистан)
Лайла тёппе (Гондогоро чыран, Гималайла, Пакистан)

2010-10-24 Сурат · Джазыу

2010-10-25 Сурат · Джазыу

2010-10-26 Сурат · Джазыу

Африканы шималында орналгъан Сахара къум тюзню космосдан кёрюнюмю
Африканы шималында орналгъан Сахара къум тюзню космосдан кёрюнюмю

2010-10-27 Сурат · Джазыу

2010-10-28 Сурат · Джазыу

2010-10-29 Сурат · Джазыу

Швейцар Альплада Алеч чыран
Швейцар Альплада Алеч чыран

2010-10-30 Сурат · Джазыу

2010-10-31 Сурат · Джазыу

Discovery шаттл STS -114 миссияны ийилирини аллы бла кечеде
Discovery шаттл STS -114 миссияны ийилирини аллы бла кечеде