Википедияны сайланнган суратларыны айлагъа кёре архиви

2009: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2010: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2011: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2012: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2013: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2014: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2015: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2016: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2017: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2010-01-1 Сурат · Джазыу

Ангела Меркель, Германияны канцлери
Ангела Меркель, Германияны канцлери

2010-01-2 Сурат · Джазыу

8-миллиметрли тахин-чибин (Tachinidae)
8-миллиметрли тахин-чибин (Tachinidae)

2010-01-3 Сурат · Джазыу

Менгерни губкасы тёрт итерациядан сора
Менгерни губкасы тёрт итерациядан сора

2010-01-4 Сурат · Джазыу

Къара дроздну (Turdus merula) ёлген джюджеги
Къара дроздну (Turdus merula) ёлген джюджеги

2010-01-5 Сурат · Джазыу

Чикаго Уайт Сокс команданы питчери, Эд Уолш (1911 джылны фотографиясы)
Чикаго Уайт Сокс команданы питчери, Эд Уолш (1911 джылны фотографиясы)

2010-01-6 Сурат · Джазыу

Акъбашлы къуш (Haliaeetus leucocephalus)
Акъбашлы къуш (Haliaeetus leucocephalus)

2010-01-7 Сурат · Джазыу

Northwestern Pacific Railroad темир джолну Чикаго атлы депосу
Northwestern Pacific Railroad темир джолну Чикаго атлы депосу

2010-01-8 Сурат · Джазыу

Лилияны гоккасы (Lilium martagon)
Лилияны гоккасы (Lilium martagon)

2010-01-9 Сурат · Джазыу

Поляк спидвей чабдырыучу Лукаш Сувка Зелёна-Гуреде эришиуледе
Поляк спидвей чабдырыучу Лукаш Сувка Зелёна-Гуреде эришиуледе

2010-01-10 Сурат · Джазыу

2010-01-11 Сурат · Джазыу

2010-01-12 Сурат · Джазыу

Къызыл алма
Къызыл алма

2010-01-13 Сурат · Джазыу

Астронавтла Роберт Кёрбим (солда) эм Кристер Фуглесанг ХАКС-ни программасы бла STS-116 миссияны юч ачыкъ космосха чыгъыуундан биринчини заманында. Арт планда — Кукну ачыкъ богъазы, Джангы Зеландияны Шимал бла Къыбыла айрымканларын айыргъан
Астронавтла Роберт Кёрбим (солда) эм Кристер Фуглесанг ХАКС-ни программасы бла STS-116 миссияны юч ачыкъ космосха чыгъыуундан биринчини заманында. Арт планда — Кукну ачыкъ богъазы, Джангы Зеландияны Шимал бла Къыбыла айрымканларын айыргъан

2010-01-14 Сурат · Джазыу

Гёбелек-монарх (Danaus plexippus)
Гёбелек-монарх (Danaus plexippus)

2010-01-15 Сурат · Джазыу

Париж Пантеонну интерьери, панорама кёрюнюую
Париж Пантеонну интерьери, панорама кёрюнюую

2010-01-16 Сурат · Джазыу

Бельгиялы авиатор къыз Элен Дютре
Бельгиялы авиатор къыз Элен Дютре

2010-01-17 Сурат · Джазыу

АБШ-ны Хауа кючлерини тинтиучю лабораториясыны оптика инженери
АБШ-ны Хауа кючлерини тинтиучю лабораториясыны оптика инженери

2010-01-18 Сурат · Джазыу

Торренс кёлюнде табылгъан селенита кристаллы (Къыбыла Австралия)
Торренс кёлюнде табылгъан селенита кристаллы (Къыбыла Австралия)

2010-01-19 Сурат · Джазыу

Къой джолну (бизни галактиканы) кесеги. Фотография Серро-Параналь (Чили) абсерваторияда этилгенди
Къой джолну (бизни галактиканы) кесеги. Фотография Серро-Параналь (Чили) абсерваторияда этилгенди

2010-01-20 Сурат · Джазыу

Craticulina тукъумдан чибин. Танзания
Craticulina тукъумдан чибин. Танзания

2010-01-21 Сурат · Джазыу

«Банкер-Хилл» самолет чёгюучю кемеде камикадзелени 30 секунд аралыкъ бла атакаларындан сора чыкъгъан ёртен. Окинава, 11-чи май 1945 джыл
«Банкер-Хилл» самолет чёгюучю кемеде камикадзелени 30 секунд аралыкъ бла атакаларындан сора чыкъгъан ёртен. Окинава, 11-чи май 1945 джыл

2010-01-22 Сурат · Джазыу

Polemonium reptans гокканы гюллери, Чиквуд ботаника бачхада (Нашвилл, Теннесси)
Polemonium reptans гокканы гюллери, Чиквуд ботаника бачхада (Нашвилл, Теннесси)

2010-01-23 Сурат · Джазыу

2010-01-24 Сурат · Джазыу

Учуб бара тургъан гитче байкъуш (Tyto alba)
Учуб бара тургъан гитче байкъуш (Tyto alba)

2010-01-25 Сурат · Джазыу

Ламаны баласы(Lama glama)
Ламаны баласы(Lama glama)

2010-01-26 Сурат · Джазыу

Табыныучу каска Rhombodera basalis
Табыныучу каска Rhombodera basalis

2010-01-27 Сурат · Джазыу

Алтынны синтетика кристаллары
Алтынны синтетика кристаллары

2010-01-28 Сурат · Джазыу

2010-01-29 Сурат · Джазыу

2010-01-30 Сурат · Джазыу

Zygaena filipendulae атлы къурт-къумурсха, зынтхыны (Avena sativa) юсюнде
Zygaena filipendulae атлы къурт-къумурсха, зынтхыны (Avena sativa) юсюнде

2010-01-31 Сурат · Джазыу

Фламингону башы (Phoenicopterus sp.)
Фламингону башы (Phoenicopterus sp.)