Википедияны сайланнган суратларыны айлагъа кёре архиви

2009: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2010: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2011: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2012: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2013: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2014: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2015: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2016: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2017: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2012-06-1 Сурат · Джазыу

Сальбер фортдан узакъ болмай гёзет нохта, Бельфор, Франция (ай джарыкъда алыннган карт)
Сальбер фортдан узакъ болмай гёзет нохта, Бельфор, Франция (ай джарыкъда алыннган карт)

2012-06-2 Сурат · Джазыу

Бихардан къарт киши
Бихардан къарт киши

2012-06-3 Сурат · Джазыу

Тарантул тубанлыкъда джулдуз къуралыуну бёлгеси. Картны Хаббл телескоп алгъанды.
Тарантул тубанлыкъда джулдуз къуралыуну бёлгеси. Картны Хаббл телескоп алгъанды.

2012-06-4 Сурат · Джазыу

Гётеанумну кюнбатыш басхычларындан балконнга чыгъыш.Экспрессионизни архитектурасыны эсгертмеси.
Гётеанумну кюнбатыш басхычларындан балконнга чыгъыш.Экспрессионизни архитектурасыны эсгертмеси.

2012-06-5 Сурат · Джазыу

Ландсорт маяк, Стокгольм архипелаг
Ландсорт маяк, Стокгольм архипелаг

2012-06-6 Сурат · Джазыу

«Аджал джаякъла». Американлыланы Омаха пляжгъа тюшюулери 6-чы июнь 1944 джыл
«Аджал джаякъла». Американлыланы Омаха пляжгъа тюшюулери 6-чы июнь 1944 джыл

2012-06-7 Сурат · Джазыу

Энсенада чабакъ базар, Баха Калифорния, Мексика
Энсенада чабакъ базар, Баха Калифорния, Мексика

2012-06-8 Сурат · Джазыу

Морган Прессел, американ гольфчу
Морган Прессел, американ гольфчу

2012-06-9 Сурат · Джазыу

2012-06-10 Сурат · Джазыу

Вернер фон Браунну юй бийчеси Мария фон Браун
Вернер фон Браунну юй бийчеси Мария фон Браун

2012-06-11 Сурат · Джазыу

Рейнни Мюльхаймде суу джагъасыны панорама кёрюнюмюе (Кёльнню районуду)
Рейнни Мюльхаймде суу джагъасыны панорама кёрюнюмюе (Кёльнню районуду)

2012-06-12 Сурат · Джазыу

2012-06-13 Сурат · Джазыу

Даллес атлы Вашингтон аэропортну баш терминалы (архитектор Ээро Сааринен, 1958-64)
Даллес атлы Вашингтон аэропортну баш терминалы (архитектор Ээро Сааринен, 1958-64)

2012-06-14 Сурат · Джазыу

NGC 2070 бултлукъну джангы кёрюнюмю
NGC 2070 бултлукъну джангы кёрюнюмю

2012-06-15 Сурат · Джазыу

Сабий джагъагъа ургъан тенгиз толкъунда ойнайды, Порту-Кову, Португалия
Сабий джагъагъа ургъан тенгиз толкъунда ойнайды, Порту-Кову, Португалия

2012-06-16 Сурат · Джазыу

2012-06-17 Сурат · Джазыу

2012-06-18 Сурат · Джазыу

Сириус, Уллу Кючюк джулдуз джоппуда орналгъан экили джулдузду. Сириус A (солдагъы) бла Сириус B-ни (онгдагъы) суратчыны портретинде кёрюнюмю. Автор: Space telescope

Сириус, Уллу Кючюк джулдуз джоппуда орналгъан экили джулдузду. Сириус A (солдагъы) бла Сириус B-ни (онгдагъы) суратчыны портретинде кёрюнюмю.

Автор: Space telescope

2012-06-19 Сурат · Джазыу

Ватерлоода сермешиуню реконструкциясында француз кирасирни формасын кийген адам
Ватерлоода сермешиуню реконструкциясында француз кирасирни формасын кийген адам

2012-06-20 Сурат · Джазыу

А. Р. Менгс. «Тарих, Заманны хорлайды» (1772). Ватикан библиотеканы папирусла кабинетинде плафон
А. Р. Менгс. «Тарих, Заманны хорлайды» (1772). Ватикан библиотеканы папирусла кабинетинде плафон

2012-06-21 Сурат · Джазыу

Ашхамда кюн таякъла Ватерберг миллет парк, Намибия
Ашхамда кюн таякъла Ватерберг миллет парк, Намибия

2012-06-22 Сурат · Джазыу

2012-06-23 Сурат · Джазыу

Крестон бусакъ Populus angustifolia, Колорадо
Крестон бусакъ Populus angustifolia, Колорадо

2012-06-24 Сурат · Джазыу

Николя Саркози бла Франсуа Олланд 2012 джылны 15-чи майында болгъан инаугурацияны заманында Елисей къаланы атлауучларында
Николя Саркози бла Франсуа Олланд 2012 джылны 15-чи майында болгъан инаугурацияны заманында Елисей къаланы атлауучларында

2012-06-25 Сурат · Джазыу

2012-06-26 Сурат · Джазыу

2012-06-27 Сурат · Джазыу

Родийден этиуню этаплары: 1 г массалы порошок; 1 г массалы цилиндр; аргонда дугалы эритиу бла чыгъарылгъан 1 г массалы шарчыкъ
Родийден этиуню этаплары: 1 г массалы порошок; 1 г массалы цилиндр; аргонда дугалы эритиу бла чыгъарылгъан 1 г массалы шарчыкъ

2012-06-28 Сурат · Джазыу

Алеч чыран, Швейцарияны Альплары
Алеч чыран, Швейцарияны Альплары

2012-06-29 Сурат · Джазыу

Сабан чыпчыкъны гаккылары
Сабан чыпчыкъны гаккылары

2012-06-30 Сурат · Джазыу

Къаратенгизли кикирикни джылан кёпчеги (Flexopecten glaber ponticus). Къырылгъан тюр болургъа болур, сау кикирикни 1990-чы джылладан бери кёрмегендиле.
Къаратенгизли кикирикни джылан кёпчеги (Flexopecten glaber ponticus). Къырылгъан тюр болургъа болур, сау кикирикни 1990-чы джылладан бери кёрмегендиле.