Википедияны сайланнган суратларыны айлагъа кёре архиви

2009: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2010: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2011: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2012: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2013: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2014: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2015: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2016: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2017: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2014-10-1 Сурат · Джазыу

Меэникунно ландшафт заповедникде (Эстония) наратлы чегетчик
Меэникунно ландшафт заповедникде (Эстония) наратлы чегетчик

2014-10-2 Сурат · Джазыу

Дурга-пуджи байрамны заманында Дурги (арада) тиширыу тейрини статуясы (Бардхаман, Кюнбатыш Бенгалия, Индия)
Дурга-пуджи байрамны заманында Дурги (арада) тиширыу тейрини статуясы (Бардхаман, Кюнбатыш Бенгалия, Индия)

2014-10-3 Сурат · Джазыу

Eucera cinnamomea деген бал чибин Кюмюш шайтан чыгъанакъны (Carduus argentatus) гоккасыны юсюнде
Eucera cinnamomea деген бал чибин Кюмюш шайтан чыгъанакъны (Carduus argentatus) гоккасыны юсюнде

2014-10-4 Сурат · Джазыу

Дуйсбург шахарны ич гаваныны кечеги панорамасы
Дуйсбург шахарны ич гаваныны кечеги панорамасы

2014-10-5 Сурат · Джазыу

Антарктиданы спутникден этилген фотографиясы
Антарктиданы спутникден этилген фотографиясы

2014-10-6 Сурат · Джазыу

Ротну соханыны (Allium rothii) гюл джоппусу
Ротну соханыны (Allium rothii) гюл джоппусу

2014-10-7 Сурат · Джазыу

Ленин монастырны (нем. Kloster Lehnin) ич кёрюнюмю
Ленин монастырны (нем. Kloster Lehnin) ич кёрюнюмю

2014-10-8 Сурат · Джазыу

Гаити’ден Liguus virgineus моллюскну раковинасы
Гаити’ден Liguus virgineus моллюскну раковинасы

2014-10-9 Сурат · Джазыу

Оркъярве заповедникде Лаанемаа кёл (Эстония)
Оркъярве заповедникде Лаанемаа кёл (Эстония)

2014-10-10 Сурат · Джазыу

Сохан джюрютген лилия (Lílium bulbíferum)
Сохан джюрютген лилия (Lílium bulbíferum)

2014-10-11 Сурат · Джазыу

Дели’де Хумаюн’ну кешенеси
Дели’де Хумаюн’ну кешенеси

2014-10-12 Сурат · Джазыу

2013 джылгъы фальяс байрамда испан къызчыкъ
2013 джылгъы фальяс байрамда испан къызчыкъ

2014-10-13 Сурат · Джазыу

Тарфала ёзенни панорамасы. Арада — Швецияны эм мийик тауу Кебнекайсе суратланнганды.
Тарфала ёзенни панорамасы. Арада — Швецияны эм мийик тауу Кебнекайсе суратланнганды.

2014-10-14 Сурат · Джазыу

Миялауглеродну 570 грамм ауурлугъу бла гырты. Тенглешдирир ючюн 1 см³ объёмлу графит кубик салыннганды.
Миялауглеродну 570 грамм ауурлугъу бла гырты. Тенглешдирир ючюн 1 см³ объёмлу графит кубик салыннганды.

2014-10-15 Сурат · Джазыу

Shargacucullia scrophulariae гёбелекни тели кючюгю
Shargacucullia scrophulariae гёбелекни тели кючюгю

2014-10-16 Сурат · Джазыу

Балаклава сермешиуню заманында орус гусар бригада бла британ ауур кавалерия бригаданы арасында уруш
Балаклава сермешиуню заманында орус гусар бригада бла британ ауур кавалерия бригаданы арасында уруш

2014-10-17 Сурат · Джазыу

Боргунн’да Ставкирка (XIIёмюр)
Боргунн’да Ставкирка (XIIёмюр)

2014-10-18 Сурат · Джазыу

Санкт-Петербургда Карповка сууну джагъасы
Санкт-Петербургда Карповка сууну джагъасы

2014-10-19 Сурат · Джазыу

Сыйлы Иоанна Предтечи’ни скитинде Андрей Первозванный’ны клисасыны интерьери. Реомяэ джерчик, Сааремаа айрымкан, Эстония.
Сыйлы Иоанна Предтечи’ни скитинде Андрей Первозванный’ны клисасыны интерьери. Реомяэ джерчик, Сааремаа айрымкан, Эстония.

2014-10-20 Сурат · Джазыу

Дуйсбург-Норд ландшафт паркны (алгъыннгы металлургия завод) территориясында 5 номерли печь кечегиде
Дуйсбург-Норд ландшафт паркны (алгъыннгы металлургия завод) территориясында 5 номерли печь кечегиде

2014-10-21 Сурат · Джазыу

Конжунту насьонал шоппинг аралыкъны фасады, Сан-Паулу
Конжунту насьонал шоппинг аралыкъны фасады, Сан-Паулу

2014-10-22 Сурат · Джазыу

«Акъ пил» деген алгъыннгы поляк обсерватория, Украин Карпатла
«Акъ пил» деген алгъыннгы поляк обсерватория, Украин Карпатла

2014-10-23 Сурат · Джазыу

Чайкъар (Larus ridibundus)
Чайкъар (Larus ridibundus)

2014-10-24 Сурат · Джазыу

Орсе музей танг ата тургъан сагъатда
Орсе музей танг ата тургъан сагъатда

2014-10-25 Сурат · Джазыу

Стакандан чайкъалыб тёгюле тургъан вискини къызыу фотографиясы
Стакандан чайкъалыб тёгюле тургъан вискини къызыу фотографиясы

2014-10-26 Сурат · Джазыу

Фуксну къаншау чапрагъыны (Dactylorhīza fūchsii) чагъыуу
Фуксну къаншау чапрагъыны (Dactylorhīza fūchsii) чагъыуу

2014-10-27 Сурат · Джазыу

Къытайда Далянь (Дальний) шахарны джагъа орамы
Къытайда Далянь (Дальний) шахарны джагъа орамы

2014-10-28 Сурат · Джазыу

Афина акрополну Филопаппос дуппурдан кёрюнюую
Афина акрополну Филопаппос дуппурдан кёрюнюую

2014-10-29 Сурат · Джазыу

Фин богъазны джагъасында Лахемаа милллет паркда Алтья элде чабакъчыланы юйчюлери (Эстония)
Фин богъазны джагъасында Лахемаа милллет паркда Алтья элде чабакъчыланы юйчюлери (Эстония)

2014-10-30 Сурат · Джазыу

Варшавада визитанткаланы клисасы
Варшавада визитанткаланы клисасы

2014-10-31 Сурат · Джазыу

Ирис Прёйсен, Париждеги паралимпиада эришиуледе узунлукъгъа секиреди
Ирис Прёйсен, Париждеги паралимпиада эришиуледе узунлукъгъа секиреди