Википедияны сайланнган суратларыны айлагъа кёре архиви

2009: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2010: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2011: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2012: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2013: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2014: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2015: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2016: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2017: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2015-09-1 Сурат · Джазыу

Луи Армстронг
Луи Армстронг

2015-09-2 Сурат · Джазыу

Пярну сууну башы бла кюнню чыгъыуу
Пярну сууну башы бла кюнню чыгъыуу

2015-09-3 Сурат · Джазыу

Къарылгъачланы бир тюрлюсю (Hirundinea ferruginea), Пиндамоньянгаба, Бразилия
Къарылгъачланы бир тюрлюсю (Hirundinea ferruginea), Пиндамоньянгаба, Бразилия

2015-09-4 Сурат · Джазыу

Окаванго сууну аягъында кюн батыуну фонунда гепард (Acinonyx jubatus)
Окаванго сууну аягъында кюн батыуну фонунда гепард (Acinonyx jubatus)

2015-09-5 Сурат · Джазыу

Оусвёр — Болунгарвик’де (Исландия) тенгиз музей. Экспозициясы XIX ёмюрдеги чабакъчылыкъ санагъатха аталгъанды
Оусвёр — Болунгарвик’де (Исландия) тенгиз музей. Экспозициясы XIX ёмюрдеги чабакъчылыкъ санагъатха аталгъанды

2015-09-6 Сурат · Джазыу

Юч къызыл уулу джууа (Amanita muscaria)
Юч къызыл уулу джууа (Amanita muscaria)

2015-09-7 Сурат · Джазыу

Подшипникле
Подшипникле

2015-09-8 Сурат · Джазыу

Лангегг’де (Тёбен Австрия) Сыйлы Марияны клисасында Йозеф Адам Мёльк этген (1773) фрескала
Лангегг’де (Тёбен Австрия) Сыйлы Марияны клисасында Йозеф Адам Мёльк этген (1773) фрескала

2015-09-9 Сурат · Джазыу

Гётвейг‘деги (Тёбен Австрия) клисаны нефи бла органы
Гётвейг‘деги (Тёбен Австрия) клисаны нефи бла органы

2015-09-10 Сурат · Джазыу

Шаан-къаяны булутла басыб. Ялта тау-чегет табийгъат заповедник, Кърым.
Шаан-къаяны булутла басыб. Ялта тау-чегет табийгъат заповедник, Кърым.

2015-09-11 Сурат · Джазыу

Эллидаэй айрымкан, Вестманнаэйяр архипелаг, Исландияны джагъасы
Эллидаэй айрымкан, Вестманнаэйяр архипелаг, Исландияны джагъасы

2015-09-12 Сурат · Джазыу

Тенгиз къузгъунну бир тюрлюсю (Microcarbo melanoleucos)
Тенгиз къузгъунну бир тюрлюсю (Microcarbo melanoleucos)

2015-09-13 Сурат · Джазыу

Лос-Агуаралес-де-Вальпальмас’да геология феноменни панорама кёрюнюую. Вальпальмас, Сарагоса, Испания
Лос-Агуаралес-де-Вальпальмас’да геология феноменни панорама кёрюнюую. Вальпальмас, Сарагоса, Испания

2015-09-14 Сурат · Джазыу

Дюра-фьорд. Вестфирдир, Исландия
Дюра-фьорд. Вестфирдир, Исландия

2015-09-15 Сурат · Джазыу

Триндади (Ilha de Trindade) — Атлантка океанда адам джашамагъан, вулкандан къуралгъан, иелик Бразилия этген айрымкан.
Триндади (Ilha de Trindade) — Атлантка океанда адам джашамагъан, вулкандан къуралгъан, иелик Бразилия этген айрымкан.

2015-09-16 Сурат · Джазыу

Вильяхойос’да «Парадисо» пляж (Испания)
Вильяхойос’да «Парадисо» пляж (Испания)

2015-09-17 Сурат · Джазыу

Теруэль’де Сыйлы Пётрну клисасыны мудехар стиль бла этилген интерьери
Теруэль’де Сыйлы Пётрну клисасыны мудехар стиль бла этилген интерьери

2015-09-18 Сурат · Джазыу

1892 джыл Кристал сууда ишленнген «Кристал Милл» агъач электростанция, Ганнисон бёлге, Колорадо
1892 джыл Кристал сууда ишленнген «Кристал Милл» агъач электростанция, Ганнисон бёлге, Колорадо

2015-09-19 Сурат · Джазыу

Чурюмов—Герасименко кометаны «Розетта» космос аппаратны камерасы 19 сентябрь 2014 джыл этген сураты
Чурюмов—Герасименко кометаны «Розетта» космос аппаратны камерасы 19 сентябрь 2014 джыл этген сураты

2015-09-20 Сурат · Джазыу

Vällingbydepån (Воллингби метро депо), Стокгольм метро.
Vällingbydepån (Воллингби метро депо), Стокгольм метро.

2015-09-21 Сурат · Джазыу

Исланд атла Вестюрланд’да отлайдыла
Исланд атла Вестюрланд’да отлайдыла

2015-09-22 Сурат · Джазыу

Бердорф’да Hohllay («ичи бош таш»), Люксембург
Бердорф’да Hohllay («ичи бош таш»), Люксембург

2015-09-23 Сурат · Джазыу

Париж’ни 1576 джылдан картасы
Париж’ни 1576 джылдан картасы

2015-09-24 Сурат · Джазыу

Орхус’да (Дания) ратушаны баш залыны атлауучлары. Къараууз тамгъа — мекямны биринчи салыннгын (къадау) ташыныды
Орхус’да (Дания) ратушаны баш залыны атлауучлары. Къараууз тамгъа — мекямны биринчи салыннгын (къадау) ташыныды

2015-09-25 Сурат · Джазыу

Базель’ни кафедрао клисасыны баш порталы
Базель’ни кафедрао клисасыны баш порталы

2015-09-26 Сурат · Джазыу

Боливия’да Уюни деген тюзлю джерде тайваньлы монах
Боливия’да Уюни деген тюзлю джерде тайваньлы монах

2015-09-27 Сурат · Джазыу

Модульлу оригами
Модульлу оригами

2015-09-28 Сурат · Джазыу

Хийумаа айрымкандан шималда батхан джюк джюрютген кемени къалгъанлары
Хийумаа айрымкандан шималда батхан джюк джюрютген кемени къалгъанлары

2015-09-29 Сурат · Джазыу

Кота-Кинабалу’да межгит, Малайзия
Кота-Кинабалу’да межгит, Малайзия

2015-09-30 Сурат · Джазыу

Нейтрал джарыкъфильтрни ишлегенини демонстрациясы
Нейтрал джарыкъфильтрни ишлегенини демонстрациясы