Регистрацияны тыйыншлы ётдюнгмю? ))) --Iltever 16:58, 20 март 2010 (UTC)

Хы, ётдюм, аламат, алай а бир-бир джазылыула орусчадыла, ол тюзмюдю, огъесе? Къарачайлы 17:55, 20 март 2010 (UTC)
Къалайдады орусча джазыу? Мен кёмегенме. --Iltever 18:06, 20 март 2010 (UTC)
да тюбюнде ууакъ ууакъ джазылгъанла... бетни сакъла зат тиеклени тюбюнде Къарачайлы 18:24, 20 март 2010 (UTC)
Хы, кёрдюм. Ала медиавикини сообщениелери болмазла, аны ючюн кёчюрюлмеген болурла. Аладан сора кёрген? Мен излеб кёрейим аланы транслейтвикиде. --Iltever 19:19, 20 март 2010 (UTC)
Башында опробовать бета версию деб орусча джазылыб турады, сора эм тюбюндеда барды, сора бир зат сорайым садакъа деген къалай эседа келишмей болурму? )) Сора бетни тюзетиуден эсе тюрлендириу иги келишмезми эди бу контекстге? Тюзетиу -исправить, тюрлендириу-изменитьКъарачайлы 21:02, 20 март 2010 (UTC)
эм тюбюнде ма былай джазылыб турады, сюзюу бетими ачасам -Текст доступен на условиях лицензии Creative Commons Attribution/Share-Alike, в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. Подробнее см. Условия использования. Къарачайлы 21:05, 20 март 2010 (UTC)
Ала ол 8 минг сообщение болгъан разделден болурдула. Бара-бара кёчюре барырбыз. Къайгъырма. :-) --Iltever 21:29, 20 март 2010 (UTC)
"Тюзетиу" бла "садакъаны" тюз айтаса, алай а "садакъа" орнуна "пожертвованиеге" башха келишген эквивалент табалмайма. --Iltever 21:40, 20 март 2010 (UTC)

"Тюзетиу"-ню ("тюзет"-ни) мен "тюрлендириу" ("тюрлендир") дегеннге ауушдуруб чыкъдым. Энди "садакъа" орнуна башха сёзню мадарласанг, аны да ауушдурурбуз. Бери-эки кюнден транслейтвикиде тюрлениуле кёрюнюб барадыла дейдиле. --Iltever 00:30, 21 март 2010 (UTC)

Залим болуб турадыда баш бетибиз, энди толу викили болдукъ, аны ючюн бир кофе ичиб алайыкъ )) Къарачайлы 07:16, 21 март 2010 (UTC)
Вадим суратны къалай джюклерге керекгин унутханмада ((( Къарачайлы 09:53, 21 март 2010 (UTC)
Онг джанында "Инструментле" деген блокда "Файл джюкле" деген ссылка барды. --Iltever 17:07, 21 март 2010 (UTC)
Форумубузда джаз энди. Къадар омакъ тюрлендириуле этгениме багъа бич. :-) --Iltever 17:08, 21 март 2010 (UTC)

Kremlin template translation?Тюрлендир

Hi Къарачайлы, could you possible do the Karachay-Balkar (krc) translation of commons:Template:Kremlin.ru? You may want to work off the Russian version at commons:Template:Kremlin.ru/ru. If you don't know how to do the documentation, you could place the translation on my English WP talk page, and I can do it on Commons. Any help with this appreciated. Cheers, --Russavia 09:39, 4 май 2010 (UTC)

  I`ve done. Thanks. --Iltever 19:29, 4 май 2010 (UTC)

ИнкубаторТюрлендир

Инкубаторда къабартыча тест проектге кёз джетдир: НапэкIуэцI нэхъыщхьэ. Бизники ачылгъанлы, алада да тири ишлеб башлагъандыла, талай адамлары барды, иги кесек статья да джазылгъанды.   --Iltever 13:32, 5 май 2010 (UTC)

Да хоу, тынчлыкъ табарыкъ тюлдюле энди бизни джетмей 85.173.119.8 17:09, 5 май 2010 (UTC)

Кёз атТюрлендир

Форумгъа бла бери эмда бери кёз ат.   --Iltever 12:40, 15 май 2010 (UTC)

Ансар, тамблагъа "события" бир кёчюр, суратха текстни да. Мени интернетими отрубить этгендиле да... ----

Къызыл ОктябрьТюрлендир

Элинги суратынг джокъмуду? --Iltever 13:20, 22 ноябрь 2010 (UTC)

болса уа саллыкъ эдим былай таб сурат джокъду

Шаблон:АнгылатыуТюрлендир

Ансар бий, среднестатистический къарачай-малкъар тилли адам ангыламазча сёз (выражение) джазсакъ, аннга орусча ангылатыу къоша турсакъ тыйыншлы болур дегенча этгенма. Аны ючюн ма бу шаблонну хайырландырыргъа керекди: Шаблон:Ангылатыу. Мен ма бу статьяда Кёбчюлюк информацияны мадарлары бла этгенча: Ирон газет. --Iltever 15:48, 24 ноябрь 2010 (UTC)

СаламТюрлендир

Къалайса, аланлы? ) --Iltever 06:27, 4 май 2011 (UTC)

Турама тынч, замансыз болуб турама ансы. --Iltever 17:17, 4 май 2011 (UTC)
P. S. Мени сюзюу бетимде джууаб берме да, кесинги сюзюу бетингде джаз. Мен кёзде тутама сени сюзюу бетинги ))) --Iltever 17:17, 4 май 2011 (UTC)
Нек болгъанса алай, ишлегенми этесе, мен сеннге бир талай зат сорлукъ эдим, туталмай турама. Эшитемисе Википедияда эЛьбрусоидни юсюнден статья джазгъан эдиле, кетериб къойгъандыла, аны къайтарыргъа боллукъмуду?
Боллукъду. Аны ючюн статьяны энциклопедиялыкъ магъанасы болгъанына ыйнандырыргъа керекди. Кечирек аськанга кириб кёрюрме. --Iltever 11:07, 5 май 2011 (UTC)
Мен «Эльбрусоид» статьяны ызына къайтарыргъа джазыб кёрдюм. Не эсе да джуууб бермелле. Сен да алайда сёз къошуб бир кёрсенг'а. --Iltever 11:17, 9 август 2011 (UTC)

Къабарты-МалкъарТюрлендир

Несе, къалайса, аланлы? )
Мен санга «Къабарты-Малкъар» статья къураргъа сапариш берсем къалай кёресе? :-) --Iltever 12:43, 8 август 2011 (UTC)
Уа алейкум салам, къарачайлы. Да къаллай бир ачха бергенинге кёре)))) сора иги джаш болгъанынга, болмагъанынга кёре)))) Къарачайлы 06:11, 9 август 2011 (UTC)
Къой, къой. Сен дуния малгъа сатылгъаннга ушайса. Ма, чыгырбашла бла байламлы болгъанынгы эсеби. ))) --Iltever 11:12, 9 август 2011 (UTC)
Да не этейик, кимни арбасына минсек аны джырын джырлайбыз да биз да))))))))))) Къарачайлы 11:21, 9 август 2011 (UTC)
Бизни уа этегибизден аман адам тутса, кесиб къачабыз. --Iltever 19:18, 9 август 2011 (UTC)

БойсунмаулукъТюрлендир

«Независимость»'ha "boysunmawluq" desek tüz bolluq bolurmu? --Iltever 19:16, 9 август 2011 (UTC)

Ким болгъанын билмейме, кириб статьяларыбыз кетериучю бир адам барды. --Iltever 18:06, 10 август 2011 (UTC)
Къалай? Кёрюнмеймиди? Къарачайлы 18:49, 10 август 2011 (UTC)
Ахыр тюрлениулеге кирсенг кёрюнеди бетлени бошалтыб айланнган аноним. Кёб хата салмайды, болса да, уже бир-эки айпи'ни баннга ашыргъанма. Джангыдан кириб турады. --Iltever 19:43, 10 август 2011 (UTC)
мен а уа сен этесе деб тургъанма Къарачайлы 19:53, 10 август 2011 (UTC)

ВьетнамТюрлендир

Мен тюзетиб алдым, аланлы ) --Iltever (обсуждение) 06:21, 20 март 2012 (UTC)

Сенмисе къылыкъ этиб тургъан_))))
Баш бетни юсюнден сорууума джууаб бермединг. ) --Iltever (обсуждение) 14:21, 20 март 2012 (UTC)
Да табды баш бет, сен табсыз этемисе сора? ))) Къарачайлы (обсуждение)
Мен бюгюн ингирге дери къойгъан эдим такобокс шаблонну. Тюнене къарыуум джетмеген эди. ) --Iltever (обсуждение) 06:37, 21 март 2012 (UTC)
Ол Порядок деген сёзню да бир кёчюрме бла ауушдурургъа керекди сагъыш эт, мен да артына дери джетдирелмедим)))) Къарачайлы (обсуждение) 06:43, 21 март 2012 (UTC)

Тас болгъанТюрлендир

Сюйсенг ийнан, сюйсенг ийнанма — розыскга берир эдимми деб айланама. ) --Iltever (сюзюу) 13:28, 16 май 2012 (UTC)

Да эртдеги кюеуча, татлы татлы деб тургъанма бугъуб)))) Ол чам накъырда, ишде интернетибизни къаты контроль этгендиле да, аны бла былай болуб турама((( 178.34.212.48 18:36, 16 май 2012 (UTC)
Мени бу къадар зат ишлегениме да джукъ айтмайса. Алгъын юйден да чыгъыучан эдинг да интернетге? --Iltever (сюзюу) 11:01, 17 май 2012 (UTC)
Да юйден бусагъатда кирирча мадарла аз болгъандыла да, аны бла кирелмей турама, да кёрюб, ыспас этиб турама ичимден, тышымдан тынгыласам да)))) Къарачайлы (сюзюу) 12:50, 17 май 2012 (UTC)
Джарсыу. --Iltever (сюзюу) 13:56, 17 май 2012 (UTC)

Тарих парламентТюрлендир

Шаблонну тюзетиб алдым, энди таб ишлейди.
Амма бир затха эсинги бёлейим: бу шаблон орус викиден сора къуру ингилиз, испан, фарси, португал, румын эм тамил викиледе барды, не француз (бизни баш юлгюбюз  ) не немец викиледе джокъду. Ингилиз википедияда эсе — кетерилирге теджелиб турады, чынты керексизге санайдыла. Аны айтханым: бизникича гитче проектледе бирер кере хайырландырыллыкъ шаблонланы санын кёбейтиб баргъандан уллу файда болмазмы? Статьяланы санын эмда теренликлерин уллу этгеннге эс бёлсек тыйыншлы кёреме (артыкъсыз да арт заманда чыгырбашланы проектлерини терк ёсгени мени къайгъылы этибди). --Iltever (сюзюу) 15:51, 18 май 2012 (UTC)
ма алайды, джылда бир зат этсем)))) Къарачайлы (сюзюу) 18:22, 18 май 2012 (UTC)
Сóра, терсине ангылаб турлукъду.   --Iltever (сюзюу) 19:06, 18 май 2012 (UTC)
Былайда мени сорууума эс бёлдюр, марджа. --Iltever (сюзюу) 10:52, 19 май 2012 (UTC)

ПочтангТюрлендир

Почтангы адресин энчи бетингден кетерирменг? Мен кесимикин кетердим. Къарайма да википедияда алай тюз почта адресни джазгъан адет джокъду (суратны салыучандыла). Чынты спам зат келиб турлукъду дей болурла дейме. --Iltever (сюзюу) 11:47, 20 май 2012 (UTC)

тамам )) Къарачайлы (сюзюу) 05:02, 21 май 2012 (UTC)
кетерге унамайды Къарачайлы (сюзюу) 05:05, 21 май 2012 (UTC)
Бизни ючюн бу тегейли энди конвертер огъуна джасаб чыкъды: [1]
Энди тест этерге болуш: [2] --Iltever (сюзюу) 15:43, 21 май 2012 (UTC)

Алтыкюнлюк къазауат (1967)Тюрлендир

Тура-туруб къутуртуб къойдунг да ) --Iltever (сюзюу) 11:50, 6 июнь 2012 (UTC)

О къой, къысха болса да, не узун къазауат эди да))) . Эшитемисе, конвертеринги тест этелмедим))) Къарачайлы (сюзюу) 11:54, 6 июнь 2012 (UTC)
Статьяны атын кириллицада джазаса, кириллицада текстни саласа, сакълатаса, эссебине къарайса. --Iltever (сюзюу) 12:03, 6 июнь 2012 (UTC)

Гомес, СеленаТюрлендир

Здравствуйте! Вы можете улучшить эту статью о Селена Гомез? --112.207.173.149 04:33, 27 октябрь 2012 (UTC)

Roger FedererТюрлендир

Please create article of the best tennis player of all time. Greeting! Kolega2357 (сюзюу) 12:25, 4 май 2013 (UTC)

en:Do not buy Russian goods!Тюрлендир

Приветствую! Не могли бы вы перевести статью о бойкоте российских товаров в Украине для Карачаевской Википедии? P. S.: переводить следует с Английской Википедии, поскольку там лаконично и по сути. На Российской много о причинах, целях и результатах, но почти ничего о самом бойкоте. Заранее спасибо!--Trydence (сюзюу) 00:30, 11 октябрь 2014 (UTC)