Документация Документация

Хайырландырыргъа текст

{{Кърал
 |Аты             =
 |Оригинал аты        =
 |Байракъ           =
 |Герб            =
 |Герб орнуна         =
 |Гимн            =
 |Гимнни кёчюрмеси      =
 |Аудио            =
 |Кърал оноуну формасы    =
 |Кърал дини         =
 |Карта            =
 |Девиз            =
 |Девизни кёчюрмеси      =
 |Тил             =
 |Эркинлик          =
 |Къуралгъанды        =
 |Кимден эркинлик       =
 |Ара шахар          =
 |Эм уллу шахарла       =
 |Башчыланы постларыны атлары =
 |Башчыла           =
 |Территориясыны орну     =
 |Территория         =
 |Суу             =
 |Халкъыны орну        =
 |Халкъ            =
 |Джыл            =
 |Басыннганы         =
 |БИП             =
 |БИП джылы          =
 |БИП орну          =
 |Адам башына БИП       =
 |Валютасы          =
 |Домен            =
 |Телефон коду        =
 |Заман бёлюмю        =
 |Белги            = <!-- шаблонну ичинде белгиле (сноскала) салынсала, былайгъа <references/> салыныргъа керкди -->
}}

Кърал

Административ билги
География билги
Демография билги
Экономика билги
Башха билги