Шимал Кавказ (къаб.-черк. Ишхъэрэ Къаукъаз, лезг. Кефер Къвкъаз, орус. Се́верный Кавка́з, тау къум. Шималияб Кавказ, тег. Цæгат Кавказ, хач. Нхыҵ[1], чеч. Къилбаседан Кавказ, юнгюш. Даькъасте[2]) — Кюнчыгъыш Европада тарих-география регионду[3], Россия Федерацияны Европалы кесегинде орналады; къурамына Кавказ аллы[4], Уллу Кавказ аркъаны (Азербайджаннга кирген кюнчыгъыш кесегинден къалгъан) шимал этеклери бла къыбыла этеклерини кюнбатыш кесеги (Россия бла Хачыпсыны чеги ётген Псоу суугъа дери) киредиле. Россияны эм кёбмиллетли регионуду.

Кавказны геополитика картасы

Къурамы тюрлендир

Шимал Кавказда Россияны субъектлери орналадыла:

2010 джылда Пятигорск шахарда аралыгъы бла Шимал-Кавказ федерал бёлге (округ) къуралгъанды. Бёлгеге джети регион киргендиле: Дагъыстан, Юнгюш, Къабарты-Малкъар, Къарачай-Черкес, Шимал Тегей, Чечен эм Ставрополь край.

Миллетлери тюрлендир

Википедияда бу теманы юсюнден энчи статья барды: Шимал Кавказны миллетлери.
 
Шималкавказ тилле:██ Черкес тилле ██ Абаза эм хачыпсы тилле ██ Убых тил (ючюлгенди) ██ Нах тилле ██ Тау къумукъ, андий эм цез тилле ██ Даргин тилле ██ Лак тилле ██ Лезгин тилле

Шимал Кавказны тамырлы миллетлери антропология джанындан уллу кавказ (башха аты — европеоид) расаны юзюгюдюле. Кюбюсюне кавкасион, каспий, понтий деген раса типле джайылыбдыла.

Шимал Кавказны тамырлы миллетлери тюрлю-тюрлю тил юйюрлеге кирген тилледе сёлешедиле:

Дагъыда къарагъыз тюрлендир

Белгиле тюрлендир

  1. Туура кёчюрмеси — «(тауланы) ол бир джаны». Къарагъыз: сёзлюкде ачыкълау
  2. Туура кёчюрмеси — «Ата Джурт»
  3. A small schematic map of the regions can be seen at
  4. Северный Кавказ // Большая Советская Энциклопедия

Джибериуле тюрлендир

Литература тюрлендир

   Бу, географияны юсюнден тамамланмагъан статьяды. Сиз болушургъа боллукъсуз проектге, тюзетиб эм информация къошуб бу статьягъа.