Тегейлиле
Ирӕттӕ, дигорæнттæ
Ossetian mosaic.jpg
Миллетни саны
Миллетни бютеулей саны ~ 700 000 (2010)
Башха билгиле
Тиллери тегей тил
Расалары европеоид раса
Къуралгъанлары сарматладан, скифледен, аланладан

Тегейлиле (тег. ир, ирæттæ, ирон адæм, дигорæ, дигорæнттæ) — Кавказда джашагъан миллетлени бириди.

Ossetian tribes.png

Бусагъат заманда тегейлиле кёбюсюне Россия Федерацияны Шимал Тегей Республикасында эмда джарым танылгъан Къыбыла Тегей Республикада джашайдыла. Тегейлиле дагъыда Тюркде джашайдыла.

Тегейлиле талай къауумгъа бёлюнедиле: къударлыла, дюгерлиле, иронлула. Тегейлиле тегей тилде сёлешедиле, тиллери эки баш диалектге бёлюнеди: ирон бла дюгер диалектле. Россияда джашагъан тегейлилени кёбюсю орус тилни да биледи.