Ногъай тил
ногай тили
Къралла: Россия (Къарачай-Черкесия, Ставрополь край, Астрахань область, Дагъыстан), Тюрк
Официал статусу: Къарачай-Черкесия, Дагъыстан
Бютеу сёлешгенле: ~ 90 000
Джазыу системасы: кирилл алфавит (ногъай джазма)
Категориясы: Алтай тилле
Генетика классификациясы

- Алтай юйюр
0- Тюрк бутакъ
00- Къыпчыкъ къауум
000- Ногъай-къыпчакъ тюбкъауум

Тил кодлары
ISO 639-1
ISO 639-2 nog
Википедияда
Бёлюмю:

Ногъай тил (ногай тили) — кёбюсюне Къарачай-Черкесияда, Ставрополь крайда, Астрахань областда эмда Дагъыстанда джашагъан ногъайлыланы тиллериди. Ногъай тилде Россияда 90 минг. адам  сёлешеди (2002 джылда ётген тергеуге кёре). Ногъай тил, тюрк тиллени шимал-кюнбатыш (къыпчакъ) къауумуну къыпчакъ-ногъай (ногъай-къыпчакъ) тюбкъауумуна киреди. 3 диалект айырадыла: ногъай (Ставрополь край), къараногъай (Дагъыстанда) эмда акъногъай (Къарачай-Черкесияда). Астрахань-ногъай диалектни болуму энчиди.

Ногъай тилде «Шоьл тавысы» эмда «Ногай давысы» деген газетле чыгъадыла.

Письменность

тюзет
Википедияда бу теманы юсюнден энчи статья барды: Ногъай джазма.

1928 джылгъа дери араб джазма хайырландырылгъанды, кечирек — латин, 1938 джылдан — орус графиканы тамалында алфавит. Бусагъатдагъы алфавит 1950 джылда бегитилгенди.


   Бу, тилни юсюнден тамамланмагъан статьяды. Сиз болушургъа боллукъсуз проектге, тюзетиб эм информация къошуб бу статьягъа.