Коммунизм, коммунистлик (лат. commūnis — «барыны да») — марксизмде, чыгъарыуну мадарларына джамагъат иелик болгъан экономикалы джамагъатха айтылады.[1]

Коммунизм


Баш ангыламла
Марксист-ленин философия

Социализм
Класс кюрешиу
Интернационализм
Коллективизм
Планлыкъ мюлк

Идеология
Утопиялыкъ социализм

Марксизм
Ленинизм
Троцкизм
Титоизм
Маоизм
Анархо-коммунизм
Еврокоммунизм

Адамла
Томас Мор

Анри де Сен-Симон
Шарль Фурье
Роберт Оуэн
Карл Маркс
Фридрих Энгельс
Роза Люксембург
Владимир Ленин
Лев Троцкий
Иосиф Сталин
Мао Цзэдун

Символика
Коммунист джюрюшню символлары
Джууукъ статьяла
Анархизм

Антикапитализм
Антикоммунизм
Аскер коммунизм
Демократ централизм
Пролетариатны диктатурасы
Буруннгу коммунизм
Социализм
Сталинизм

XIX ёмюрден сора бу термин марксистлени теориялыкъ ишлеринде прогноз этилген джамагъат-экономика формацияны белгилер ючюн хайырланнганды. Бу формация чыгъарыу мадарланы джамагъат иеликде болууу тамалы болгъанды. Быллай формацияда, марксизмни тамалын салгъанланы оюмларына кёре мийик айныгъан чыгъарыу кючле, адамланы социал классланы болмауу, къралны къурутулуу, ачхаланы функцияларыны тюрлендириую ахырында уа аланыда къоратылыуу орун алгъанды.[2] Марксизмни классиклерини оюмларына кёре, коммунист джамагъатда «Хар бирден мадарына кёре, хар бирге излемине кёре» принцип болады [3].

Белгиле

тюзет
  1. Коммунизм. Словарь по общественным наукам. Глоссарий.ру
  2. Энчи иеликда къурутулургъа керек болгъанды, аны орнуна чыгъарыуну сауутлары бла бютеу барысыда тенг хайырланыргъа мадарла келирге керек болгъандыла. (Фридрих Энгельс «Принципы коммунизма»)
  3. Социалист джамагъат системаны кириую бла кърал кеси аллына чачылады эмда къуруйду.(К.Маркс «Гот программаны хыртха урууу»)
   Викигёзенде (Wikimedia Commons'да) бу категориягъа келишген медиа-файлла табарыкъсыз: Коммунизм.
   Бу, политиканы юсюнден тамамланмагъан статьяды. Сиз болушургъа боллукъсуз проектге, тюзетиб эм информация къошуб бу статьягъа.