Баш менюну ач

Марксизм — Карл Маркс XIX ёмюрню арасында къурагъан философиялыкъ, политикалыкъ эмда экономикалыкъ билим эмда къымылдауду. Джамагъат джашауда эмда политика практикада тюрлю-тюрлю политика партияла бла агъымла Марксны идеяларын кеслерича ангылагъандыла эмда айгъакълагъандыла. Политикалыкъ марксизм солчу анархизм бла, христиан социализм бла эмда аны таныргъа унамагъан демократ социализм/социал-демократия бла бирге социализмге саналады.

БелгилеТюрлендир

АдабиятТюрлендир

ДжибериулеТюрлендир