Къарачай-Черкес кърал университет

Алийлени Джашыуну джашы Умар атлы Къарачай-Черкес кърал университетКъарачай-Черкес Республиканы эм уллу эмда алчы баш окъуу къуралышыды. Республикада эмда Шимал Кавказда белгили илму эм маданият аралыкъды.

Алийлени Джашыуну джашы Умар атлы Къарачай-Черкес кърал университет
КъЧКъУ-ну баш корпусу
КъЧКъУ-ну баш корпусу

Халкъла арасы атыUmar Aliev Karachay-Cherkessian State University
Алгъыннгы атыКъарачай-Черкес кърал педагогика университет
Къуралгъаны1 октябрь 1938 джыл
Типиклассика университет
Ректор Тамбийланы Бурхан
Студентлери5 000 чакълы
Аспирантурасы300
Докторлары66
Профессорлары66
Устазлары690
ОрналгъаныКъарачай шахар
АдресиЛенин атлы орам, 29
Сайтыhttp://kchgu.ru

Баш билгиле тюзет

Университетни къурамында 8 факультет (физика-математика, физкультура, педагогика бла ал окъууну методикасы, тарих, табигъат-география, психология, экономика бла управление, специалистлени квалификацияларын кёлтюрюу бла джангыдан профессионал хазырланыу), 2 институт (филология, маданият бла санат), Кропоткин шахарда филиал барды.

Университетни профессор-устазлыкъ коллективинде 741 адам ишлейди, аладан: 474 устаз, 66 илмула доктору бла профессор, 220 илмула кандидаты бла доцент, тюрлю-тюрлю академияны 14 керти члени бла 8 корреспондент-члени; джазыучуланы, журналистлени, композиторланы, суратчыланы Россия эмда Къарачай-Черкес союзларыны членлери.

Университетде 5000-ден аслам студент эм 300 аспирант окъуйду. Илму къуллукъларын КъЧКъУ асламысы бла кърал бюджет тамалда береди. Хар джыл сайын университетни къабыргъаларындан къралыбызгъа 800-ден артыкъ квалификациялы специалист чыгъады.

Къарачай-Черкес кърал университет 32 баш профессионал специальностдан специалист хазырлайды, аны тышында 17 специальностдан баш окъуудан сора аспирант хазырлайды.

Тарихи тюзет

Къарачай-Черкес кърал университет республиканы эм эски баш окъуу берген къуралышыды. РСФСР-ни халкъ комиссарларыны советини бегими бла, 1-чи октябрь 1938 джылда Микоян-Шахарда Къарачай автоном область бла Черкес автоном областны школларына специалистле хазырлар ючюн, эки джыллыкъ устазлыкъ институт ачылады. Инстутну айныуун къазауат тыяды. 1942 джылны августунда немец-фашист кючле Къарачайны кючлейдиле, институт джабылады. Кесини ишин институт, оккупация бошалыб, 1-чи сентябрь 1943 джылда башлайды, алай а 2-чи ноябрь 1943 джылда къарачайлыла джуртларындан кёчюрюлюб, Къарачай автоном область къурутулады. Институт Пятигорск педагогика инстутха къошулады.

Къарачайлыланы ызларына къайтыб, бирлешген Къарачай-Черкес автоном область къуралгъаны бла, РСФСР-ни Министрлерини Советини бегими бла 1-чи октябрь 1957 джылда Къарачай-Черкес кърал педагогика институт ишин джангыдан башлайды.

1994 джылда институт педагогика университет болады, 2003 джылда уа — Къарачай-Черкес кърал университет болады.

Джибериуле тюзет