Эволюция — акъыртын, секриусюз (революцияча болмай) тюрлениуледен къуралгъан айныу процессди. Эволюцияны юсюнден айтсакъ, кёбюсюне биологиялыкъ эволюцияны юсюнден айтабыз.

Адамны эволюциясыны схемасы

Биологиялыкъ эволюция — джанлы табигъатны ызына бурулмазлыкъ эмда джораланнган тарих айныууду, популяцияланы генетика къурамы тюрленеди, адаптация къуралады, биологиялыкъ тюрлюле къураладыла эмда къуруйдула, экосистемала эмда биосфера бютеулей тюрленедиле. Биологиялыкъ эволюцияны тинтген илмугъа эволюциялыкъ биология дейдиле.

Талай эволюциялыкъ теория барды, аланы бирлешдирген бир нохта барды, барысы да, бусагъатда джашагъан джашау формала, алгъаракъ джашагъан башха джашау формаладан къуралгъандыла деген оюмду. Эволюциялыкъ теорияла бир-бирлеринден эволюцияны механизмлерини ангылатыуу бла айырыладыла. Бусагъатда эм джайылгъан, эволюцияны синтетика теориясы атны джюрютген, Дарвинни теориясыны баргъаны болгъан теория саналады.

ДжибериулеТюрлендир

   Викигёзенде (Wikimedia Commons'да) бу категориягъа келишген медиа-файлла табарыкъсыз: Эволюция.
   Бу, биологияны юсюнден тамамланмагъан статьяды. Сиз болушургъа боллукъсуз проектге, тюзетиб эм информация къошуб бу статьягъа.