Тордесильяс кесамат

Тордесильяс кесамат (исп. Tratado de Tordesillas, порт. Tratado de Tordesilhas) — Испания бла Португалияны арасында дунияда къолда тутуу сфераланы юлешиуню юсюнден келишиудю. Кесамат 7 июнь 1494 джыл Тордесильяс шахарда (Кастилия) бегитилгенди. Испания 2 июлда, Португалия эсе — 5 сентябрда ратификация этгенди. 1506 джылда папа II Юлийни булласы бла къабыл этилгенди.

Испания бла Португалияны арасында XV бла XVI ёмюрледе колонияланы демаркация ызлары

Кесамат, бир джыл андан алгъа папа VI Александрны «Inter caetera» булласы бла салыннган бёлюнюу ызны кесгин этгенди. Атлантика океанны эмда эки полюсну да ётген демаркацион ыз, Португалияны къадалгъаны себебли, Кабо-Верде айрымканладан кюнбатышха 100 лигден 370 лигге дери (1770 км, 1100 миль) кёчюрюлгенди — бусагъатдагъы координатлада ол: 49°32’56" к-б. у. меридианды, неда «папа меридиан». Бу ыздан кюнчыгъышда орналгъан тенгизле бла джерле Португалия патчахлыкъгъа берилгендиле, кюнбатышдагъыла уа — Кастилия бла Арагонну патчахлыгъына (Испаниягъа).