Рейхстаг (мекям)

    Бу атны (неда терминни) башха магъаналары да барды, къарагъыз: Рейхстаг.

Рейхста́г (Audio Reichstagsgebäude — «империя джыйылыуну мекямы») — Берлинде белгили тарих мекямды, анда 18941933 джыллада Германияны кърал органы — Герман империяны рейхстагы бла Веймар республиканы рейхстагы олтурууларын бардыргъанды, бусагъатда уа (1999 джылдан башлаб) бундестаг орналгъанды.

Рейхстагны мекямы, 2007
Reichstag 1995

Тарихи тюзет

Мекям, белгили франкфуртчу архитектор Пауль Валлотну проекти бла къурулгъанды. Герман парламентни мекямыны биринчи ташын 1884 джылны 29-чу июнунда I Вильгельм кайзер салгъанды. Къурулуш он джылны баргъанды, мекям ишлениб бошагъанында къралны башында башха кайзер — II Вильгельм болгъанды.

1933 джылны 27-чи февралында Рейхстагны кюйдюредиле. Нацистле терсликни коммунистлеге саладыла, баш чурумлары кеслерини политика джауларын къурутуу болады. Андан сора Коммунист эмда башха солчу партияла джасакъланадыла. Ол ёртенден сора Рейхстагны мекямында парламент бир кере да джыйылмагъанды. Мекям, нацистлени пропагандист нюзюрлери бла хайырландырылгъанды къуру.

1945 джыл совет аскерле Берлинни аладыла, шахарны штурмунда Рейхстаг да зарауатлыкъ сынайды.

1961 джылны 13-чю августунда Берлин къабыргъа къурулады, бу къабыргъа Рейхстагдан узакъ болмай салыннганды, алай а мекям джангыртылыб тарих кёрмюч кибик ишлей башлайды. Аны тышында бундестагны фракцияларыны эмда айры органларыны олтуруула бардыргъан мекямы болады.

Германияны бирлешиуюнден сора Рейхстагда биринчи бирлешген бундестагны джыйылыуу болады. 1991 джылны 4-чю октябрында Бонндагъы бундестаг 320 ауазгъа къаршчы 338 ауаз бла бу органны Берлиннге, Рейхстагны мекямына кёчюуюне оноу алады. Конкурсдан сора Рейхстагны реконструкциясын этерге лорд Норман Фостер архитекторгъа тюшеди.

Бюгюнлюкде Рейхстаг берлинни эм кёб турист келген джерлерини бириди. Рейхстагны мияла куббеси хар кимге да ачыкъды. Герман бундестаг дунияда эм кёб адам келген парламентди. Бундестагны Берлиннге кёчюуюнден сора бери 13 миллиондан аслам адам келгенди.

Галлерея тюзет


   Викигёзенде (Wikimedia Commons'да) бу категориягъа келишген медиа-файлла табарыкъсыз: Рейхстаг (мекям).