Парашютизм (скайдайвинг) — парашютлени хайырландыргъан авиацион спортланы бир тюрлюсюдю. Парашютизмни нюзюрлери заман бла тюрленнгенлей тургъандыла. Аллындан парашют адамны джашауун къутхарыр ючюн хайырланнган эсе, кечирек ол десантны хазырлауну элементи болгъанды. Бусагъатдагъы парашют спортха куполну пилотландырыуу бла байламлы бла къалмай, тюшюуню тууралыгъы эмда свуп кибик тюрлюлери да барды.

Байракъ бла секириу

ТарихТюрлендир

Википедияда бу теманы юсюнден энчи статья барды: Парашютизмни тарихи.

Парашют спортТюрлендир


Дагъыда къараТюрлендир