Къыбыла джарымтоб

Къыбыла джарымтоб — Джерни экватордан къыбылагъа орналгъан джарымтобуду.

Къыбыла джарымтоб сары бла белгиленнгенди
Къыбыла джарымтоб

ЭнчиликлериТюрлендир

Къыбыла джарымтобда джай декабрдан февралгъа, къыш эсе уа — июндан августха дери барады. Къыбыла джарымтобда циклонла, шимал джарымтобдача болмай сагъат бурулгъанча буруладыла, антициклонла уа тамам терсине, сагъат бурулгъаннга къаршчы.[1]. Кюнортада Кыбыла джарымтобда Кюн шималда боалды, Шимал джарымтобда эсе уа -къыбылада.

Къыбыла джарымтобда тёрт континент (Антарктида, Австралия, Къыбыла Американы кёбюсю, Африканы бир бёлеги, Азияны кесеги (Малай архипелагны бир къауум айрымканы), Океанияны иги танг айрымканы, эмда терт океан (Атлантика, Индий, Шош океанланы къыбыласы эмда Къыбыла океанны бютеую киреди[2]).

Къыбыла джарымтобда къраллаТюрлендир

 
Перт шахарда кюн сагъатла, Австралия, Къыбыла джарымтобда болгъан джарымтобланы тутады: кюнортада кёлекке къыбылада, Кюн а уа - шималда; Кюнню кёкде джолу онгдан солгъа барады, ол себебден сагъатда да нумерация сагъат джюрюгеннге къаршчыды.

АзияТюрлендир

Толусу бла
Кёбюсю
Бир кесеги

АфрикаТюрлендир

Толусу бла
 
Къыбыла джарымтобдагъы тропика циклонлада хауа сагъат джюрюген джанына бурулады. Австралияны джагъасында «Ларри» циклон.
Кёбюсю
Бир кесеги

ОкеанияТюрлендир

Толусу бла
Кёбюсю


Къыбыла АмерикаТюрлендир

Толусу бла
Кёбюсю
Бир кесеги

БелгилеТюрлендир

  1. Синоптические термины
  2. Къыбыла океан алкъын официал халда танылыб бошамагъанды — Limits of oceans and seas.

Дагъыда къараТюрлендир