Вашингтон — ингилиз тилли инсан атды: тукъум ат неда (азыракъ) адам ат, топоним да болады.

Тукъум ат
География объектле

Дагъыда къарагъыз Тюрлендир

  • Вашингтон Навел — апельсин сорт.


           Бу, ушаш атлары болгъан статьяланы тизмесиди.
Википедияны башха статьясындан кирген эсегиз бери, тилейбиз, ызыгъызгъа къайтыгъыз да, бу тизмеден бир статьягъа джиберирча тюзетигиз джибериуню.