Юйдегилениу — эки адамны юйдеги къурар ючюн законлагъа келишген шекилде бир-бирлери бла байланыуду.

Келин бла кюёу некях тефтерде къол саладыла.

Юйдегилениу асламысы бла эки башха ырхызлы адамны (эркиши бла тиширыуну) бирлигиди, алай а бир-бир къраллада бир ырхызлы адамланы арасында да юйдегилениу закон бла эркинди. Юйдегиликни аллындан да эм баш нюзюрю юйдегини кенгертиудю. Ол деген — юйдегиленнген адамладан сабийли болуб, аланы ёсдюрюулери сакъланады. Бир-бир джамагъатлада, адам талай адам бла бир заманда юйдегиленирге эркинди.

  Викигёзенде (Wikimedia Commons'да) бу категориягъа келишген медиа-файлла табарыкъсыз: Юйдегилениу.