Эстонияда элчи къазауат (1343-1345)

Элчи къазауат (23-чи апрель 1343 — февраль 1345) — къралны герман-дат зулмулукъдан къутхарыр мурат бла бардырылгъан миллет-къутулуу къазауат. 1343 джылны 23-чю апрелинде Юрийни кечесини къозгъалыуу бла башланнганды (эст. Jüriöö ülestõus). 1343 джылны джайында, къозгъалгъан эстле Псковчу оруслуладан болушлукъ тилегендиле, алай а 5000 псковчу аскерчи джетишелмегенди, эмда къозгъалыу джукълатылгъанды. Джетишимли болмаса да, бу къозгъалыу, эстон халкъны кесини азатлыгъы ючюн кюреширге хазыр болгъаныны кёргюзюмю болгъанды.

ХронологиясыТюрлендир

Къозгъалыу эки кёзюуде ётгенди. Къозгъалыугъа эм бек къошулгъан, 1343 джылда къобхан ара Эстонияда джашагъанла болгъандыла. Былайда къозгъалыу джукълатылгъанындан сора, 1343 джылны 26-чы майында Эзель (Сааремаа) айрымканны халкъы къобханды. Къозгъалыу 1345 джылны февралына дери баргъанды.


   Бу, тарихни юсюнден тамамланмагъан статьяды. Сиз болушургъа боллукъсуз проектге, тюзетиб эм информация къошуб бу статьягъа.