Шимал Америка (ингил. North America, фр. Amérique du Nord, исп. América del Norte) — Джерни Кюнбатыш эм Шимал джарымшарларында орналгъан континентди. Шимал Америкада 500 млн. чакълы бир адам джашайды. Халкъны басыннганы Кариб айрыкамлада эм Ара Американы материк кесегинде бекди, анда басыннган 200 адам/км² чакълы бирден кёбдю.

Шимал Америка Джерни картасында

Географиясы тюрлендир

Къраллары эм территориялары тюрлендир

Табийгъаты тюрлендир

Климаты тюрлендир