Тау тизгин — уллу узунлугъу болгъан, башхаладан айры, бирлешген, тауладан къуралгъан тизгинди. Тау тизгинни шекили, узунлугъу эмда мийиклиги джаратылгъаныны эпохасына эмда айныууну тарихине байламлыды.

Андла — дунияны эм узун тау системасыды

Асламысы бла тау тизгин суу айырыуну сызы болуучанды.

Тау тизгинлени джыйылыуу тау системаны къурайды.

  Бу, географияны юсюнден тамамланмагъан статьяды. Сиз болушургъа боллукъсуз проектге, тюзетиб эм информация къошуб бу статьягъа.