Сууну аягъысууну кёлге, тенгизге, башха къобаннга неда башха тюрлю бир суу джыйылыу джерге акъгъан джериди. Сууну аягъыны тюз башында дельта неда эстуарий (лиман) къуралыучанды.

Гитче суучукъну аягъы

«Сууну аягъы» терминден сора «Сокъур суу аягъы» деген термин барды. Сокъур суу аягъы деб суу иссиликден къуруса, неда сугъарыугъа алыныб, неда джерни тюбюне кетиб агъым джокъ болса айтылады.

Сиз билемисиз тюрлендир

  • Бир-бир сууланы аякълары хаманда бир джерде бошалмайды. Сёз ючюн: Окаванго сууну аягъы Калахари къуругъан тюзню мырдыларында тас болады. Контровод суу а уа бир-бирде Уссури суугъа, бир-бирде уа Бикин суугъа агъады.
  • Эки уллу сибирь суу — Бия бла Катунь суу аякъларында бир-бирлерине къошулуб, дунияны эм уллу сууларыны бири болгъан, Обь сууну джаратадыла.

Дагъыда къара тюрлендир

   Бу, географияны юсюнден тамамланмагъан статьяды. Сиз болушургъа боллукъсуз проектге, тюзетиб эм информация къошуб бу статьягъа.