Литва латиницаны джасакълау

Литва латиницаны джасакълау 1863—1864 джыллада поляк къозгъалыудан сора бегитилгенди. 1865 джылны 6-чы (18) сентябрында, Шимал-Кюнбатыш крайны генерал-губернатору эмда Вильно аскер округну аскерлерини башчысы болгъан К. П. Кауфман литва басма чыгъармаланы «латин-поляк харифле» бла бамаланыуун джасакълагъанды. Бу властлагъа къаршчы баргъан книгнешлени аякъланыуу къуралыууна себеб болады.

1904 джылны 7-чи майында орус правительство литва басманы латин алфавитде чыгъарыргъа джасакъны къоратыргъа керек болады (бусагъатда бу кюн Басманы, тилни эмда китабны къайтарыу кюню атлы байрамды— лит. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena).

1889 джылдан 1904 джылгъа дери кёзюуде хоншу Пруссиядан келтирилген эмда литва тилде басмаланнган 234 минг экземпляр сыйырылгъанды. Джасакъланыуну бузгъаны ючюн 3047 адам тутулгъанды, аланы бир къаууму талай кере. 160 адамдан артыгъы тутулуб тышына ашырылгъанды, аладан бир-бирлери Сибирге тутмакъгъа ашырырлгъанды. 40 адам чакълы бир тюрмеге олтуртулгъанды.

Дагъыда къарагъыз тюзет

Джибериуле тюзет