Лингви́стика (тил билим; лат. lingua — тил) — тиллени тинтген илмуду. Бу илму адам тилни юсюнден, эмда дунияны тиллери айры-айры тинтеди.

Лингвистика бла кюрешген алмилеге -лингвист дейдиле.

Лингвистиканы тинтген объекти Тюрлендир

Лингвистика къуру болгъан (алгъын болгъан неда келликде боллукъ) тиллени тинтиб къоймай, адам тилни тинтеди. Тил кеси лингвистге сынчыкълау ючюн берилмейди; туура сынчыкъланнган сёлешиуню фактларыдыла.