Кёгет суу, табигъатдан кёгетни ичинде болгъан суусунуду. Кёбюсюне кёгет сууну кёгетлени эзиб чыгъарадыла. Чыкъгъан кёгет суу не ичилген этеди, неда башха азыкъла хазырлауда хайырланады.

Апельсин суу

Кёгет сууланы юсюнден орта билгилеТюрлендир

Ёсюмлюлюкден чыкъгъан азыкъла барысы да адамны саулугъуна файдалыдыла. Кёгет суула шекерлени бай гёзениди: глюкозаны, фруктозаны, сахарозаны, мальтозаны, рафинозаны, целобиозаны эмда галактозаны.

   Викигёзенде (Wikimedia Commons'да) бу категориягъа келишген медиа-файлла табарыкъсыз: Кёгет суу.