Правительство — версияларыны арасында башхалыкъла

Тюрлендириуню ачыкълауу джокъду
(Undo revision 362061 by Iltever (Talk))
'''Правительство''' — [[Кърал оноу|кърал оноуну]] этген баш коллегиялыкъ [[Толтуучу власть|толтуруучу]] органды.
 
Правительствону баш нюзюрю — къралны [[Закон чыгъарыучу власть|закон чыгъарыучу органныорганы]] ([[Парламент|парламентни]]) алгъан оноуун джашаугъа киргизиудю.
 
== Правительствону стркутурасы ==
 
Правительство аннга кирген членледен къуралады, ([[Министр|министрледен]]) эмда [[Къралны башчысы|къралны башчысы]] бла ([[Король|король бла]], [[Президент|президент бла]]) неда [[Премьер-министр|премьер-министр бла]] (правительствону председатели, канцлер, министрлени совети неда кабинетини председатели бла) башчылыкъ этиледи.
 
[[Федератив кърал|Федератив къраллада]] ара (федерал) правительство эмда федерациягъа кирген кърал къуралышланы правительстволары болады
 
[[Коалиция правительство|Коалиция правительство]] — талай [[Политика пария|партияны]] келечисинден къуралгъан правительстводу, ол кёбюсюне коалициялыкъ кесаматха кёре къуралады.
 
== Правительствону функциялары ==
 
[[Толтруучу власть|Толтрууучу властны]] органларыны къуралыууну джорукълары хар къралдада бирча болмайды.
[[Парламент республика|Парламент кърал оноу формасы]] болгъан къраллада, правительствону къураргъа эркинлик [[Парламент|парламентге]] сайлаулада хорлагъан [[Полтика партия|партиягъа]] неда коалициягъа бериледи. Партияланы бирида кёбчюлюгню алмаса, [[Парламент|парламентге]] ётген партияланы араларында коалиция келишиу ючюн кёрюшюуле башланадыла, аны эсебинде не правительство къуралады, неда (коалиция къуралалмаса) джангы парламент сайлаула бардырыладыла.
 
[[Эресей Федерация|Эресей Федерацияда]], [[Эресей Федерацияны Конституциясы|1993 джылны Конституциясына]] кёре, толтуруучу властный федерал органларыны структурасы Правительствону Председатели бла Президентге теджеледи, эмда Президент къабыл этеди неда этмейди. ЭФ-ны Конституциясы толтуучу властный федерал органларына Федерацияларыны субъектлеринде кеслерини джерли органларыны къураргъа хакъ береди.
 
== Дагъыда къарагъыз ==
 
* [[Файнер, Сэмюэл|Samuel E. Finer]]. The History of Government from the Earliest Times (правительствону эм буруннгу заманладан бери тарихи), 3 томда. Oxford University Press: [[Оксфорд|Оксфорд]], 1997 бла 1999.