Правительство — версияларыны арасында башхалыкъла

Тюрлендириуню ачыкълауу джокъду
 
== Правительствону стркутурасы ==
 
Правительство аннга кирген членледен къуралады ([[Министр|министрледен]]) эмда [[Къралны башчысы|къралны башчысы]] бла ([[Король|король бла]], [[Президент|президент бла]]) неда [[Премьер-министр|премьер-министр бла]] (правительствону председатели, канцлер, министрлени совети неда кабинетини председатели бла) башчылыкъ этиледи.
 
 
== Правительствону функциялары ==
 
[[Толтуруучу власть|Толтуруучу властны]] органы болуб, правительство, законланы тындырыугъа эмда кърал ишлени оператив оноууна джоралагъан ишни бардырады. Правительствону баш нюзюрю къралда рахатлыкъны сакълу эмда гражданланы хакъларын гарантия этиудю.
 
== Правительствону къуралыууну принциплери ==
 
[[Толтруучу власть|Толтрууучу властны]] органларыны къуралыууну джорукълары хар къралдада бирча болмайды.
Парламент кърал оноу формасы болгъан къраллада, правительствону къураргъа эркинлик [[Парламент|парламентге]] сайлаулада хорлагъан [[Полтика партия|партиягъа]] неда коалициягъа бериледи. Партияланы бирида кёбчюлюгню алмаса, парламентге ётген партияланы араларында коалиция келишиу ючюн кёрюшюуле башланадыла, аны эсебинде не правительство къуралады, неда (коалиция къуралалмаса) джангы парламент сайлаула бардырыладыла.
 
Эресей Федерацияда, [[Эресей Федерацияны Конституциясы|1993 джылны Конституциясына]] кёре, толтуруучу властный федерал органларыны структурасы Правительствону Председатели бла Президентге теджеледи, эмда Президент къабыл этеди неда этмейди. ЭФ-ны Конституциясы толтуучу властный федерал органларына Федерацияларыны субъектлеринде кеслерини джерли органларыны къураргъа хакъ береди.
 
== Дагъыда къарагъыз ==
 
* [[Халкъ|Халкъ]]
* [[Джамагъат|Джамагъат]]
* [[Кърал|Кърал]]
* [[Политика клуб|Политика клуб]]
 
== Литература ==
 
* [[Файнер, Сэмюэл|Samuel E. Finer]]. The History of Government from the Earliest Times (правительствону эм буруннгу заманладан бери тарихи), в 3-х тт. Oxford University Press: [[Оксфорд|Оксфорд]], 1997 и 1999.