Кърал оноуну формасы — версияларыны арасында башхалыкъла

Тюрлендириуню ачыкълауу джокъду
{{Кърал оноуну формалары}}
'''Кърал оноуну формасы''' [[Кърал|кърал]] властны, баш кърал органланы системасыны къуралыуун белгилейди.