Кърал оноуну формасы — версияларыны арасында башхалыкъла

Тюрлендириуню ачыкълауу джокъду
'''Кърал оноуну формасы''' [[Кърал|кърал]] властны, баш кърал органланы системасыны къуралыуун белгилейди.
 
Кърал оноуну формасын [[кърал джараштырыу|кърал джараштырыуну формасы]] эмда [[политикакполитика режим|политикак режим]]бла алджаштырыргъа джарамайды. Бютеу бу юч ышанла бир бирлерине къошулуб, къралны формасын ангылатадыла.
 
Тарихни тюрлю тюрлю кёзюулеринде кърал оноуну формасы тюрлю тюрлю магъананы джюрютгенди. Алайдыда, [[аграр джамагъат|аграр джамагъатда]] кърал оноуну формасыны магъанасы къуру [[къралны башчысы|къралны башчысы]] къаллай мадар бла оноугъа келгениди (сайлаула бламы, огъесе осуйлукъму). [[феодализм|Феодализмни]] [[индустриал джамагъат|индустриал джадмагъатха]] кёчюйю, [[монарх|монархланы]] властлары къарыуун тас эте башлагъанды, халкъ келечилик а кюч ала, кърал оноу формалада бай бола, тюрлене. Баш магъананы энди кърал тамада сайлау бламы, огъесе осуйлукъ бламы келгени тюл, кърал тамаданы, [[парламент|парламенти]], [[правительство|правительствону]] арасында илишкиле къалай къуралгъанларыды. Аланы полномочиялары бир-бирлерине базман къалай боладыла. Къысхасы бла властланы юлешиниуу къалай къуралгъаныды.
2350

правок