Кърымтатар тил — версияларыны арасында башхалыкъла

г
== Этнолектлери ==
 
Бир-бир алимле, [[Кърым ханлыкъ]]ны территориясында башха этносладаэтносла къуралгъанкъурагъан [[тил]]лени ([[къарай тил|къарай тилни]] кърым диалектин, [[кърымчакъ тил|кърымчакъ тилни]] эмда [[урум тил|урум тилни]]) кърымтатар тилни [[этнолект]]лери кибик кёредиле..
 
== Классификациясы бла проблема ==