Шаблон:Сиз билемисиз? — версияларыны арасында башхалыкъла

Тюрлендириуню ачыкълауу джокъду
[[Category:Сиз билемисиз?]]
<!--АРХИВГЕ КЪОШАРГЪА УНУТМАГЪЫЗ! ДЖИБЕРИУ БАШ БАТДЕДИ-->
</noinclude><span style="font-family:Verdana;font-size:8090%;">''Википедияны джангы статьяларындан''</span>[[Файл:US Silvercert1Beethoven.jpg|150px|right|БирЛюдвиг ван Бетховен, Карл Штилерни 1820 джыл долларлыкъэтген купюрапортретинде]]
* XX ёмюрде [[къарачай-малкъар тил]] ючюн бир-бири ызындан '''[[Къарачай-малкъар джазма|юч тюрлю алфавит]]''' хайырланнганды.
* Бир '''[[АБШ-ны доллары|доллар]]лыкъ''' купюраны башха джанында [[АБШ]]-ни Уллу мухуру суратланыбды. Бу уллу мухурну суратына айырылыб эс бёлюнеди: къушну къалкъанында 13 сыз, олива бутакъ 13 таякъчыгъы бла, эмда къолунда 13 садакъ, къушну башында булутда 13 джулдуз, башы кесик пирамидада 13 атлаууч (аллындан [[АБШ]]-ге [[АБШ-ны административ бёлюнюую|13 штат]] киргенди), рим цифра ''MDCCLXXYI'' — 1776 санны тутады (АБШ-ни Бойсунмазлыгъыны Декларациясы баямланнган джыл), башы кесилиб, «Хар нени да кёрюучю кёз» салыннган пирамида бек эртдеги дин белгиди, латин джазыула «Е pluribus unum» («Бирлик кёблюкдеди»), «Annuit Coeptis» («Бизни ишлерибизни къабыл этеди») эмда «Novus Ordo Seclorum» («Джангы ёмюрню джоругъу») — Вергилийни «Энеидасындан» цитаталадыла эмда «американ эраны» келгенин белгилейдиле. Бир-бирле бу бютеу элементлени масонлукъ бла байларгъа кюрешселе да, алай тюлдю.
* '''[[Евро#.D0.A1.D0.B8.D0.B7_.D0.B1.D0.B8.D0.BB.D0.B5.D0.BC.D0.B8.D1.81.D0.B8.D0.B7.3F|Еврону]]''' джалгъан чыгъарыудан джакъларыны бири — банкнотадагъы номериди
* '''[[Британия|Британия]]''' — [[Бразилия|Бразилияны]] муниципалитетиди.
* Кесини атын «'''[[Иена|иена]]'''» — «эн» деген сёзден алгъанды (японча — «тёгерек»).
* Совет-фин къазауатны заманында финле, артдан дуниягъа белгили болгъан, '''[[Молотовну коктейли|«Молотовну коктейлин»]]''' къурагъандыла.
* '''[[Людвиг ван Бетховен]]''' дуния культурада симфония деген [[музыка]] жанрны эм айтылгъан устасыды.
* Температураны ёлчем бирим — '''[[Кельвин|Кельвин]]''', британ физик Уильям Томсонну аты бла аталгъанды, аннга уа Кельвин атны король лорд статус бла бергенди, толу аты Айрширден Ларгсчы лорд Кельвин болгъанды, тамалында уа ол ишлеген университетни джери бла саркъгъан Кельвин суу болгъанды.
* '''[[Уллу француз революция]]ны''' эсеби бла [[Европа]]ны тарихинде экинчи [[конституция]] къабыл этилгенди.
* '''[[Мэйдзи реставрация]]''' [[Япония]]да [[кърал оноуну формасы|оноуну]] имераторгъа къайтаргъанды дегенликге, кертиликде алай болмагъанды.
* [[Къытай]]ны '''[[Цин династия|ахыр монархиялыкъ династиясын]]''' маньчжурла къурагъандыла.