Шаблон:Сиз билемисиз? — версияларыны арасында башхалыкъла

Тюрлендириуню ачыкълауу джокъду
<!--АРХИВГЕ КЪОШАРГЪА УНУТМАГЪЫЗ! ДЖИБЕРИУ БАШ БАТДЕДИ-->
</noinclude>[[Файл:US Silvercert1.jpg|150px|right|Бир долларлыкъ купюра]]
* Совет-фин къазауатны заманында финле, артдан дуниягъа белгили болгъан, '''[[Молотовну коктейли|«Молотовну коктейлин»]]''' къурагъандыла.
* Температураны ёлчем бирим — '''[[Кельвин|Кельвин]]''', британ физик Уильям Томсонну аты бла аталгъанды, аннга уа Кельвин атны король лорд статус бла бергенди, толу аты Айрширден Ларгсчы лорд Кельвин болгъанды, тамалында уа ол ишлеген университетни джери бла саркъгъан Кельвин суу болгъанды.
* Бир '''[[АБШ-ны доллары|доллар]]лыкъ''' купюраны башха джанында [[АБШ]]-ни Уллу мухуру суратланыбды. Бу уллу мухурну суратына айырылыб эс бёлюнеди: къушну къалкъанында 13 сыз, олива бутакъ 13 таякъчыгъы бла, эмда къолунда 13 садакъ, къушну башында булутда 13 джулдуз, башы кесик пирамидада 13 атлаууч (Аллындан [[АБШ]]-ге [[АБШ-ны административ бёлюнюую|13 штат]] киргенди), рим цифра ''MDCCLXXYI'' — 1776 санны тутады (АБШ-ны Бойсунмазлыгъыны Декларациясы баямланнган джыл), башы кесилиб, «Хар нени да кёрюучю кёз» салыннган пирамида бек эртдеги дин белгиди, латин джазыула «Е pluribus unum» («Бирлик кёблюкдеди»), «Annuit Coeptis» («Бизни ишлерибизни къабыл этеди») эмда «Novus Ordo Seclorum» («Джангы ёмюрню джоругъу») — Вергилийни «Энеидасындан» цитаталадыла эмда «американ эраны» келгенин белгилейдиле. Бир-бирле бу бютеу элементлени масонлукъ бла байларгъа кюрешседа, алай тюлдю.
* '''[[Британия|Британия]]''' — [[Бразилия|Бразилияны]] муниципалитетиди.
* Совет-фин къазауатны заманында финле, артдан дуниягъа белгили болгъан, '''[[Молотовну коктейли|«Молотовну коктейлин»]]''' къурагъандыла.
* Бусагъатха дери да [[Уллу Британия|Уллу Британиядан]] сора да '''[[Британ Миллетлени Биригиую|16 кърал]]''' кеслерини кърал башчыларына британ монархны санайдыла.
* Температураны ёлчем бирим — '''[[Кельвин|Кельвин]]''', британ физик Уильям Томсонну аты бла аталгъанды, аннга уа Кельвин атны король лорд статус бла бергенди, толу аты Айрширден Ларгсчы лорд Кельвин болгъанды, тамалында уа ол ишлеген университетни джери бла саркъгъан Кельвин суу болгъанды.
* '''[[Бойсунмагъан Къралланы Бирлиги|Бойсунмагъан Къралланы Бирлигини]]''' юсюнден келишиуге (Беловеж келишиу ат бла белгилиди) къол салыу бла, СССР-ни халкъла арасы хакъны субъекти кибик эмда геополитика кертиликде мындан ары джокъ болгъаны баямланнганды.