Шаблон:Сиз билемисиз? — версияларыны арасында башхалыкъла

Тюрлендириуню ачыкълауу джокъду
г (20 revisions: import from incubator 2)
[[Category:Сиз билемисиз?]]
<!--АРХИВГЕ КЪОШАРГЪА УНУТМАГЪЫЗ! ДЖИБЕРИУ БАШ БАТДЕДИ-->
</noinclude>
</noinclude>[[File:Europe satellite globe.jpg|right|150px|Европа космосдан]]
* Совет-фин къазауатны заманында финле, артдан дуниягъа белгили болгъан, '''[[Молотовну коктейли|«Молотовну коктейлин»]]''' къурагъандыла.
* ЮНЕСКО-ну экспертлери 1953 джыл «кърал тил» бла '''[[Официал тил|«официал тилни»]]''' бирин биринден айырырмасындан файда кёргендиле.
* Температураны ёлчем бирим — '''[[Кельвин|Кельвин]]''', британ физик Уильям Томсонну аты бла аталгъанды, аннга уа Кельвин атны король лорд статус бла бергенди, толу аты Айрширден Ларгсчы лорд Кельвин болгъанды, тамалында уа ол ишлеген университетни джери бла саркъгъан Кельвин суу болгъанды.
* '''[[Словакия|Словакияны джерине]]''' словянла IV ёмюрде джерлешгендиле.
* Бир '''[[АБШ-ны доллары|доллар]]лыкъ''' купюраны башха джанында [[АБШ]]-ни Уллу мухуру суратланыбды. Бу уллу мухурну суратына айырылыб эс бёлюнеди: къушну къалкъанында 13 сыз, олива бутакъ 13 таякъчыгъы бла, эмда къолунда 13 садакъ, къушну башында булутда 13 джулдуз, башы кесик пирамидада 13 атлаууч (Аллындан [[АБШ]]-ге [[АБШ-ны административ бёлюнюую|13 штат]] киргенди), рим цифра ''MDCCLXXYI'' — 1776 санны тутады (АБШ-ны Азатлыгъыны Декларациясы баямланнган джыл), башы кесилиб, «Хар нени да кёрюучю кёз» салыннган пирамида бек эртдеги дин белгиди, латин джазыула «Е pluribus unum» («Бирлик кёблюкдеди»), «Annuit Coeptis» («Бизни ишлерибизни къабыл этеди») эмда «Novus Ordo Seclorum» («Джангы ёмюрню джоругъу») — Вергилийни «Энеидасындан» цитаталадыла эмда «американ эраны» келгенин белгилейдиле. Бир-бирле бу бютеу элементлени масонлукъ бла байларгъа кюрешседа, алай тюлдю.
* Буруннгу грекле алгъа '''[[Европа|Европаны]]''' (''суратда'') энчи материкге санагъандыла, [[Азия|Азиядан]] Эгей бла Къара тенгизле айыргъан.
* '''[[Британия|Британия]]''' — [[Бразилия|Бразилияны]] муниципалитетиди.
* Бюгюн дунияны къралларыны асламысы '''[[Республика|республикаладыла]]'''. Бир-бирле республикаланы арт кёзюуню кърал оноу формасы эмда демократияны синоними болгъанына ийнансалада, кертиси алай тюлдю.
* Бусагъатха дери да [[Уллу Британия|Уллу Британиядан]] сора да '''[[Британ Миллетлени Биригиую|16 кърал]]''' кеслерини кърал башчыларына британ монархны санайдыла.
* Эм сейири — '''[[Уллу Британия|Уллу Британияда]]''' баш закон джокъду, не конституция джазылмагъанды. Халкъ бла правительствону арасындагъы илишкилени бирем бирем чыгъарылгъан законла тюзетедиле.
* '''[[Бойсунмагъан Къралланы Бирлиги|Бойсунмагъан Къралланы Бирлигини]]''' юсюнден келишиуге (Беловеж келишиу ат бла белгилиди) къол салыу бла, СССР-ни халкъла арасы хакъны субъекти кибик эмда геополитика кертиликде мындан ары джокъ болгъаны баямланнганды.
* Аллында '''[[Парламент|парламент]]''' власт бла ([[Монархия|монарх]] бла) джамагъатны ортасында джумушакълатыучу, амортизатор функцияны тындыргъанды. Джамагъатны властда келечилигини формасы болуб тургъанды.
* '''[[Украина|Украина]]''' къуру [[Европа|Европада]] орналгъан къралланы ичинде биринчи орун алады джерини уллулугъу бла.