Сууну джоюлгъаны: Версияланы арасында башхалыкъ

Тюрлендириуню ачыкълауу джокъду
Нет описания правки
Нет описания правки
'''Сууну джоюлгъаны''' ([[Суу агъым|суу агъымда]]) — суу агъымны чорт кесилиминде сууну ёлчемиди. Джоюм биримледе ёлчеленеди (м³/с).
[[Гидрология|гидрологияда]] сууну джоюлгъаныны максимум, джыл ортам, миниумминимум эмда башха ангыламлары барды. Суу орун къурагъан факторланы эм башларындан бирине саналады.
 
Кёбюсюне акъгъан суула бла быргъылада суу джоюм къысдырылмагъан суусунлагъа [[Тохтаусузлукъну тенглешдириую|тохтаусузлукъну тенглешдириуюню]] формуласына тамаллангандытамалланнганды:
 
Кёбюсюне акъгъан суула бла быргъылада суу джоюм къысдырылмагъан суусунлагъа [[Тохтаусузлукъну тенглешдириую|тохтаусузлукъну тенглешдириуюню]] формуласына тамалланганды:
: <math>Q=A\,\bar{v}</math>
:* <math>Q</math> — сууну джоюлгъаны [м³/c]