Кино- (грек. κινημα, κινηματος — «къымылдау») — магъаналары кинематография иш бла байламлы болгъан къош сёзлени биринчи кесеклериди.

Кино быллай магъаналагъа да ие болургъа боллукъду:

  • Кинематограф — къымылдагъан суратланы джаратхан бла байламлы адам ишни бир бёлюмю.
  • Киносанат — суратлау чыгъармачылыкъны кинематография тамаллы бир тюрлюсю.
  • Кинофильм — киносанатны энчи бир чыгъармасы.
  • Кинотеатр — кинофильмлени кёгюзтюр ючюн заведение.
  • «Кино» — 1980-чы джыллада Виктор Цойну башчылыгъында совет рок-къауум.
  • «Кино» — кинематографны юсюнден биринчи эресей журнал.

АдамдлаТюрлендир

  • Ки́но (исп. Quino; 1932) — аргентин карикатурист Хоакин Сальвадор Лавадону псевдоними.
  • Кино́, Филипп (фр. Quinault; 1635−1688) — француз поэт, драматург эм либреттист.
  • Кино, Эусебио — итальян миссионер, Иезуитлени орденини монахы, астроном, картограф, географ.


           Бу, ушаш атлары болгъан статьяланы тизмесиди.
Википедияны башха статьясындан кирген эсегиз бери, тилейбиз, ызыгъызгъа къайтыгъыз да, бу тизмеден бир статьягъа джиберирча тюзетигиз джибериуню.