Грамматика (грек. γράμμα — «джазыу»), лингвистиканы бёлюмю болгъан илмуду, тилни грааматика тизимин, ангыламлы сёз аралыкъланы къурауну (сёз-форма, синтагмаланы, айтымланы, текстлени) тинтеди. Бу джорукъланы грамматика бир джерге джыйыб грамматика джорукъла къурайды.

Грамматикагъа илму кибик къарасакъ эки бёлюрге боллукъбуз:

  • тарих грамматика — тилни айныуунда тюрлю-тюрлю этаплада сёзню, айтымланы тизимин тинтиб тенглешдирген илмуду;
  • хапарлашдыргъан грамматика — сёзню, сёз тутушну эмда айтымны тизимин синхрон джанындан тинтеди.

Грамматиканы ара бёлюмлериТюрлендир

Грамматиканы ара бёлюмлерине тилни кесеклери эмда аланы грамматика категорияларыны юсюнден билим, дагъыда сёзлени тутушууларыны (сёз тутуш, айтым) эмда аланы структураларыны юсюнден билим саналады (Синтаксис).


Дагъыда къараТюрлендир

   Викигёзенде (Wikimedia Commons'да) бу категориягъа келишген медиа-файлла табарыкъсыз: Грамматика.
   Бу, тамамланмагъан статьяды. Сиз болушургъа боллукъсуз проектге, тюзетиб эм информация къошуб бу статьягъа.