Гильоти́на — башны кесиу бла асмакъ этиуюню механизмиди.

Немец гильотина, Баден

Техникада гильотина неда гильотина бычакъ — кабеллени, къанджалны, къагъытны эмда башха затланы кесер амал бла хайырланнган механизмлеге айтылады.