Википедия:Статья излеу

Википедияда излеу

Излегенигизни ачыкълагъан сёзлени башында излеу бёлюмде джазыгъыз, сора эки тиеден бирин басыгъыз:

  • Кёч (неда Enter клавиатурада) тиек излеген бетигизге кёчюреди сизни. Аллай атлы бетге кёчюралмаса, излеуню эсебин кёргюзтеди, Таб тиекча.
  • Таб тиек статьяланы списогун эмда излеу функцияны джарашдырыуларын тизеди.

Дагъыда энчи амалланы хайырландырыргъы боллукъсуз: