Ат (орус. существительное) — затланы белгилеген сёз. Талай къауумгъа юлешинеди. Кёзюнг бла кёрюрге, къолунг бла къатылыргъа болгъан затланы атларына (кюрек, таш, адам, бёрю) кёрюмдюлю атла дейдиле. Атланы бирси къаууму белгилеген затланы уа кёрюрге болмайды: ахшылыкъ, къарангылыкъ, белгисизлик д. б., быллай атлагъа кёрюмдюсюз атла дейдиле.

Wiki puzzle.svg  Бу, тамамланмагъан статьяды. Сиз болушургъа боллукъсуз проектге, тюзетиб эм информация къошуб бу статьягъа.