Аврора (крейсер)

«Авро́ра» — Балтик флотну биринчи рангны крейсеры «Диана» типлы. «Аврора» деб фрегатны атыбла атылганды, махтау атны Петропавловскны саклаганында алганды.


Орус-япон къазауатны заманында Экинчи тынч океанны эскадарсына кошулганды, Цусима сугушубла бошалганыбла. Крейсер энди да Биринчи дунья къазауатда сугушулага кошулганды. «Аврорадан» бош окъу къыш Дворецны штурмну сигналыеди; Крейсер Октябрь революцианы бир бельгиси болганды.

1948-джылындан Петроград джагасында турганды. Крейсер ненча еседа ремонтга кёчюрюлгенди, ахырынчи кере 16 июлда 2016 джылда стоянкага кайтарылганды.