Ётмек неда Гырджын эм азы бла ун бла суудан этилген тылыдан тюрлю-тюрлю амалла бла биширлген азыкъды. Къарачайда юйде биширилгенине гырджын, тюкенледе сатылгъанына ётмек ат джюрюйдю. Гырджын этиуде кёбюсюне ун неда къара ун хайырланадыла, эскиледе арпа эмда нартюх гырджын да бек джайылгъанды.

Ётмеклени тюрлю-тюрлюлери
Толу ётмек, джарым ётмек, эки батон
У француз ётмекни къалын къабугъу болуучанды
Ётмек тюкенде
Струкла — Европада татлы гырджынны бир тюрлюсю