Ёлчем неда Ёлчелеу деб, билинмеген уллулукъну, бу типли алай а билинген, биримге саналгъан эмда техника амалда сакъланнган (ёлчемлени амалы) уллулукъ бла тенглешдириуге айтадыла.

Тюрлю-тюрлю ёлчелеу приборла
Science.jpg  Бу, Физиканы юсюнден тамамланмагъан статьяды. Сиз болушургъа боллукъсуз проектге, тюзетиб эм информация къошуб бу статьягъа.